Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 9 tháng đầu năm 2013 của các Bộ ngành và địa phương
               Ngày 28/10/2013, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hà Nội, Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã họp phiên toàn thể lần thứ 3. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì phiên họp. 
 
Đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, có khoảng 30% văn bản của cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 20% văn bản của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử, không sử dụng văn bản giấy. Tỷ lệ văn bản được trao đổi song song trên môi trường điện tử và bản giấy lần lượt là 30-40% và 30-35% đối với các Bộ ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đã có 23/23 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 60/62 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai hệ thống thư điện tử chính thức.
 
Theo báo cáo của Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin, đánh giá về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước 9 tháng đầu năm 2013, phần lớn các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành góp phần giảm chi phí giấy tờ, tăng hiệu quả xử lý công việc. Đa số đã triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử phục vụ công việc. Vẫn tiếp tục triển khai và triển khai thí điểm ứng dụng chữ ký số và chứng thư số cho các cơ quan nhà nước. Tiêu biểu là tỉnh Vĩnh Long, tính đến hết tháng 9/2013 đã cấp 250 chứng thư số cho cán bộ, công chức và 108 chứng thư số cho cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, số lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 cho phép người dân, doanh nghiệp khai báo, gửi đăng ký biểu mẫu điện tử qua mạng tiếp tục gia tăng. Trong 9 tháng đầu năm 2013, thành phố Hải Phòng đã phát triển thêm 4 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dự kiến thực hiện 40 dịch vụ hành chính công mức độ 4 cho các cơ quan nhà nước của Hải Phòng tích hợp lên hệ thống cổng thông tin điện tử của thành phố.
 
Ông Phùng Văn Ổn, Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Chính phủ kiến nghị Ban điều hành cần quan tâm đến các dự án lớn, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu dân cư… Câu hỏi đặt ra ở đây là có nên xây mới hạ tầng cho dự án này hay tận dụng hạ tầng đang có? Đặc biệt ông Phùng Văn Ổn chú ý đến việc bảo đảm an toàn thông tin khi chia sẻ dữ liệu điện tử qua email, nêu bật sự cần thiết phải xây dựng hệ thống email quốc gia, thay vì dùng thư điện tử thương mại như Google hay Yahoo.
 
Vấn đề kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp cho các dự án công nghệ thông tin cũng được đặt ra trên bàn hội nghị. Trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn của nền kinh tế quốc gia, theo đại diện đến từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, nguồn vốn nhà nước bố trí cho các dự án công nghệ thông tin sẽ ngày càng eo hẹp và hạn chế. Ban điều hành cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch Đầu tư để đảm bảo phân bổ nguồn lực cho các dự án một cách hợp lý.
Nguồn (mic.gov.vn)

Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4124763
Số người đang truy cập: 84

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung