Thông tin - Báo chí - xuất bản Thông tin - Báo chí - xuất bản

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị Tuyên truyền biển, đảo năm 2022
Sáng ngày 16/12, theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị Tuyên truyền biển, đảo năm 2022 cho hơn 400 sinh viên tại trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Trương Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản và các văn bản pháp luật về biển đảo của Nhà nước ta và luật biển quốc tế luôn được các cấp quản lý quan tâm sâu sắc. Việc tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo, giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển, đã góp phần làm cho nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ về vị trí chiến lược của biển, đảo từng bước được nâng cao.

Hội nghị lần này được tổ chức, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2022, nâng cao hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng; tranh thủ hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên đối với đất nước và địa phương nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2022. Đồng thời, tăng cường ý thức trách nhiệm của đối tượng là học sinh, sinh viên trong việc chấp hành pháp luật liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.  

Đồng chí Lê Văn Nghiêm, Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Lê Văn Nghiêm, Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo tại Hội nghị, tạo không khí sôi nổi cho các em học sinh, sinh viên, nhận được sự thu hút qua cách truyền đạt nội dung mới, liên tục đặt câu hỏi về các vấn đề biển đảo, chủ quyền của Việt Nam để các em giải đáp. Hội nghị đã cung cấp thông tin đến các bạn sinh viên về công tác thông tin đối ngoại biển, đảo, một số vấn đề về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và Bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc sử dụng mạng xã hội, góp phần cùng nhau thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Các bạn sinh viên hào hứng giải đáp câu hỏi

Hội nghị tuyên truyền biển, đảo của 2022 đã thành công khép lại nhưng đó là sự mở đầu, lan toả cho công tác tuyên truyền biển, đảo trong thời gian sắp tới. Các chuyên gia dự báo tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có nhiều biến động khó lường, vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Vì vậy, việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã và đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần tiếp tục tuyên truyền theo hướng toàn diện, sâu, rộng tạo sức lan toả rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân đặc biệt được chú trọng nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên hiểu rõ về vai trò, vị trí chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh chụp báo cáo viên cùng ban giám hiệu trường, thầy cô trường Cao đăng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

P. TTBCXB


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6147184
Số người đang truy cập: 2

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung

Các phần mềm và công cụ hỗ trợ