Thông tin - Báo chí - xuất bản Thông tin - Báo chí - xuất bản

Bà Rịa – Vũng Tàu bước đầu thực hiện chuyển đổi số
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định "Thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính" là 1 trong 3 khâu đột phá, chính vì vậy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số hàng năm với các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể được đề ra, giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Phấn đấu đến năm 2030, "Bà Rịa-Vũng Tàu cơ bản hoàn thiện chuyển đổi số và hình thành mô hình đô thị thông minh; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân; kinh tế số trở thành nền tảng cốt lõi thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ và xây dựng xã hội an toàn, nhân văn, thịnh vượng".

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu khai mạc Hội nghị

Những năm gần đây tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bước đầu đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện CĐS toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế xã hội, giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường… đòi hỏi sự tham gia, hành động quyết liệt của tất cả các sở, ban, ngành, người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần giải quyết những bài toán trước mắt như:

Một là, đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số.

Trọng tâm là đẩy mạnh thanh toán số thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt một cách toàn diện; ứng dụng công nghệ số vào việc quản lý và vận hành cảng biển, du lịch (quản lý lưu trú điện tử, thống kê số phòng còn trống ở các cơ sở lưu trú…), tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp thực hiện đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn, đưa công nghệ IoT vào môi trường nuôi trồng thuỷ sản với một số doanh nghiệp, hợp tác sản xuất có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hai là, hỗ trợ, thúc đẩy công tác cải cách hành chính của tỉnh

Nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên tổng số hồ sơ, cung cấp chữ ký số cho giáo viên, tổ chức họp không giấy, xây dựng ứng dụng công dân số cho người dân toàn tỉnh - Smart BRVT là giao diện tổng hợp các tiện ích mà chính quyền cung cấp cho người dân có thể tra cứu thế, mã số thuế, mã BHXH, vi phạm giao thông, tra cứu điểm thi, nộp và theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, gửi phản ánh kiến nghị của người dân đến chính quyền…

Qua hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và hơn một năm quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết về Chuyển đổi số của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bước đầu đã mang lại một số kết quả đáng tự hào. Đến nay, 95,52% hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng; 78,47% người dân từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; hơn 92% người dân có điện thoại thông minh. Khai trương thử nghiệm mạng 5G cho 2 nhà mạng tại Bà Rịa- Vũng Tàu; đưa vào vận hành thử nghiệm Trợ lý ảo và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan của tỉnh đã liên thông gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, 4 và hướng tới dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh...

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cải thiện thứ hạng Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) do Bộ Thông tin và Truyền thông mới đưa vào đánh giá và công bố 02 năm vừa qua, từ vị trí xếp hạng thứ 39 năm 2020 lên 29/63 năm 2021 (tăng 10 bậc so với năm 2020); và phấn đấu hoàn thành mục tiêu top 10 trước năm 2025 như Nghị quyết đề ra. Để nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh ngày càng tiệm cận hơn với các chỉ tiêu của Uỷ ban Quốc gia, chuyển đổi số luôn cần có sự chung tay thực hiện toàn diện của các sở, ban, ngành, người dân và doanh nghiệp.

Bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh

Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống và hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong quá trình tổ chức thực hiện Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn kết chặt chẽ các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương với chương trình chuyển đổi số, đề án phát triển đô thị thông minh và chương trình, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính; Đồng thời, giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết vào Chương trình hành động và kế hoạch hàng năm để thực hiện; trong đó, mỗi nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết phải phân công cụ thể cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh chịu trách nhiệm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện và có dự kiến thời gian hoàn thành. Tập trung vào một số nhiệm vụ:

Một là, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chủ trương, định hướng của tỉnh nói chung và công tác chuyển đổi số nói riêng theo tinh thần "truyền thông chủ động, đi trước", tiến tới thúc đẩy để người dân tiếp cận về kỹ năng số và tiến tới sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến trong toàn xã hội tạo đồng thuận góp phần vào thành công chung, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 và những năm tiếp theo.

Hai là, Tập trung nguồn lực triển khai theo tiến độ, lộ trình đã đề ra về nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển đô thị thông; điều chỉnh nội dung, nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo thực hiện theo kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát và có đánh giá kịp thời nhằm điều chỉnh kế hoạch đảm bảo phù hợp.

Ba là, Đưa vào vận hành chính thức Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh; tập trung hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các sở, ban, ngành nhằm kết nối, đồng bộ về kho dữ liệu số của tỉnh đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống" tiến đến vận hành, khai thác hệ thống IOC của tỉnh phục vụ công khai dữ liệu của các ngành, địa phương; đảm bảo thống kê, phân tích và dự báo tình hình phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của lãnh đạo tỉnh và hỗ trợ khai thác sử dụng trong công việc của CBCCVC.

Bốn là, Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến, đảm bảo hoàn thành công tác số hóa dữ liệu về hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính xử lý trực tuyến theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Năm là, Hoàn thiện hạ tầng Mạng diện rộng của địa phương, mạng diện rộng của tỉnh (WAN); Hoàn thiện các nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu, kho dữ liệu số của tỉnh. Tiến đến kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Sáu là, Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, lấy đoàn viên thanh niên làm nòng cốt để tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người" theo 5 nội dung đã được tập huấn hướng dẫn triển khai; Đưa ứng dụng (App) "Smart BRVT" đến người dân, doanh nghiệp trở thành nền tảng Công dân số của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bảy là, Tiếp tục duy trì tốc độ phát triển các chỉ tiêu: Hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng; người dân từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; người dân có điện thoại thông minh; phát triển hạ tầng viễn thông, phủ sóng các vùng lõm nhằm từng bước hoàn thiện và tạo điều kiện để hình thành xã hội số.

Tám là, Thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử hướng đến phát triển ứng dụng nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số tại địa phương.

Chín là, Cần có chế độ đãi ngộ và quan tâm đúng mức cho lực lượng làm công tác chuyển đổi số của tỉnh.

Tóm lại, chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Chuyển đổi số mang trong mình sứ mệnh lớn lao, đó là phổ cập và cá nhân hoá các dịch vụ (như dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế…) tới từng người dân để phục vụ người dân tốt hơn. Chuyển đổi số tạo ra cơ hội cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tiếp cận dịch vụ trực tuyến một cách công bằng, bình đẳng và nhân văn rộng khắp "không ai bị bỏ lại phía sau". Chuyển đổi số gắn với sự phát triển nhanh và bền vững, gắn với phục hồi kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, thời gian tới cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình chuyển đổi số, đô thị thông minh của tỉnh, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; tạo thuận lợi cho việc triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh nhà./.

P. TTBCXB

 

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6147215
Số người đang truy cập: 6

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung

Các phần mềm và công cụ hỗ trợ