Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông
Sáng nay (16/11), ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; Đề án phát triển đô thị thông minh theo Nghị quyết 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh.

Tham dự họp có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Lãnh đạo UBND huyện Côn Đảo tham dự họp tại điểm cầu địa phương.

IMG_1052.JPG
Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đỗ Hữu Hiền - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2022 đạt được một số kết quả như sau: Tỉnh đã tổ chức họp không giấy tại các kỳ họp HĐND tỉnh; hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh thành Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; đưa vào vận hành thử nghiệm IOC tỉnh, Trợ lý ảo phục vụ lãnh đạo tra cứu dữ liệu và Trợ lý ảo giải đáp tự động các dịch vụ công (CALLBOT); tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; hộ nông dân sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại điện tử đạt 64% (vượt chỉ tiêu 34%); tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt 92,7% (vượt chỉ tiêu 7,7%); tỷ lệ người dân có định danh điện tử đạt 20%; tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh có tài khoản giao dịch tại ngân hàng đạt tỷ lệ 76,75% (vượt chỉ tiêu 6,75%); thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng hoàn thành theo chỉ tiêu đề ra; đã triển khai thí điểm mô hình chợ 4.0 theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại 4 chợ của thành phố Vũng Tàu.

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt và cần nỗ lực trong thời gian tới như: tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ tính đến nay chỉ đạt 27,4% (chỉ tiêu giao 80%); tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến chỉ đạt 28,5% (chỉ tiêu giao 50%); các xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử còn quá ít, hiện chỉ mới có 3/8 huyện/thị/thành phố trình thẩm định kế hoạch xây dựng trang thông tin điện tử cho cấp xã (trong khi chỉ tiêu giao 100%); hệ thống HNTH hiện kết nối đến 33 điểm cầu ở cấp xã, trong khi chỉ tiêu là kết nối đến 82/82 xã, phường, thị trấn; doanh nghiệp SME có tên miền .vn tính đến tháng 11/2022 đạt 36% (chỉ tiêu 50%)…

IMG_1038.JPG
Ông Đỗ Hữu Hiền - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tại cuộc họp

Về đề án Đô thị thông minh, có 12 nhiệm vụ, dự án thành phần, được giao cụ thể cho các sở, ngành, địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành nhiệm vụ Xây dựng Kiến trúc công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh. 04 dự án do các sở: Y tế, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh làm chủ đầu tư đã trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đến Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát; 01 dự án đề xuất chuyển nguồn từ đầu tư công sang chi thường xuyên (Sở Giáo dục và Đào tạo); 01 dự án hỗ trợ vốn đầu tư công cho địa phương thực hiện theo phân cấp (thành phố Vũng Tàu); 01 dự án chưa triển khai các thủ tục và không có báo cáo tiến độ (Sở Giao thông vận tải).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, có giải pháp thực hiện quyết liệt, hiệu quả đối với các nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện chưa đạt theo Quyết định số 97/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2022 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; trong đó đẩy mạnh nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến, tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp SME sử dụng nền tảng số và sử dụng hợp đồng điện tử, …

Đối với các nhiệm vụ, dự án thành phần thuộc Đề án phát triển đô thị thông minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư chưa hoàn tất hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư phải khẩn trương thực hiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; UBND thành phố Vũng Tàu khẩn trương triển khai thực hiện dự án đã được UBND tỉnh bố trí vốn theo phân cấp thẩm quyền; Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, đôn đốc, thẩm định hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư, trình UBND tỉnh.

Nguồn: www.baria-vungtau.gov.vn


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5995180
Số người đang truy cập: 19

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung