Thông tin - Báo chí - xuất bản Thông tin - Báo chí - xuất bản

Phát huy Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo giai đoạn 2022-2030

Hơn mươi năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (BCH BĐBP tỉnh ) đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả đáng kể như: tính từ năm 2012 đến 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện  54 chương trình truyền hình phát trên kênh VTV4 và VTC10, nhằm giới thiệu hình ảnh về đất nước, con người Bà Rịa – Vũng Tàu, những thành tựu kinh tế - văn hoá – xã hội, quảng bá, giới thiệu các tiềm năng và cơ hội đầu tư tại địa phương đến đông đảo người xem trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế. Thực hiện các chuyên mục như: "Biển đảo quê hương", "Thông tin văn bản pháp luật" trên sóng phát thanh, hằng trăm tin, bài trên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, các trang thông tin điện tử… Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh phát động phong trào "Chiến sỹ Biên phòng viết" phản ánh đậm nét cuộc sống sinh hoạt, công tác của cán bộ chiến sỹ biên phòng. Xây dựng 05 cụm pano tuyên truyền về biển đảo tại các vị trí thuộc 5 huyện, thành phố. Trang bị 04 cụm loa phóng thanh tại một số đồn Biên phòng nhằm phục vụ truyền tải thông tin, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển đảo đến bà con ngư dân nói riêng và nhân dân nói chung. Xây dựng tủ sách, xuất bản ấn phẩm Thông tin đối ngoại và phát hành các tài liệu tuyên truyền. Tổ chức triển lãm trưng bày tư liệu và bản đồ "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử pháp lý tại các huyện, thành phố thuộc Tỉnh. Tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ văn hoá, tập huấn đưa thông tin về cơ sở, tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho gần 600 cán bộ chuyên trách, lãnh đạo chủ chốt, người phát ngôn của các sở, ban, ngành, phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thông tin đối ngoại,…

 Nhằm góp phần nâng cao năng lực truyền thông về thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới của tỉnh, từ đó giúp nhân dân trên khu vực biên giới nâng cao hiểu biết về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt, để nhân dân thấy được vị trí, tầm quan trọng của vùng biên giới đối với an ninh biên giới Quốc gia. Đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 12/11, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (BCH BĐBP tỉnh) đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo giai đoạn 2022-2030.

Đồng chí Trương Hữu Chiến – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và  Đại tá Nguyễn Văn Thống – Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT chủ trì lễ ký kết

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Lê Văn Minh – Tỉnh uỷ viên, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chí Đỗ Hữu Hiền – Giám đốc Sở TT&TT, đồng chí Trương Hữu Chiến – Phó Giám đốc Sở TT&TT, Đại tá Nguyễn Văn Thống – Phó Chính uỷ BCH BĐBP tỉnh BR-VT và các đồng chí lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các đồn, hải đội biên phòng trên địa bàn tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông và BCH BĐBP tỉnh.

Tại Lễ ký kết, sở Thông tin và Truyền thông đã thông qua nội dung chương trình Ký kết với một số nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; đẩy mạnh nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển, đảo thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/8/2020; biên soạn, cấp phép, xuất bản, cấp phát ấn phẩm thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại; tổ chức Triển lãm số 3D "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý"; tổ chức tuyên truyền cho người nước ngoài hiểu rõ về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta, các phong tục tập quán, văn hoá truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh BR-VT; quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, đối ngoại nhân dân, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại cho các lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền ở địa phương cấp cơ sở và các đồn biên phòng; sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại.

Đồng chí Trương Hữu Chiến – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại lễ ký kết

Đồng chí Trương Hữu Chiến – Phó Giám đốc Sở TT&TTcho biết: "Để chương trình phối hợp phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới, Sở TT&TT phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, tích cực chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền hình xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên báo in, báo điện tử, mạng xã hội; sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình phát trên sóng các đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương về thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới. Bên cạnh đó, Tổ chức thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và phương tiện truyền thông mới như internet, mạng xã hội…về những Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh. Nâng cao năng lực công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại; chuyển đổi số trong các hoạt động truyền thông: Quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và công nghệ số như: Nền tảng quản lý các hoạt động thông tin đối ngoại; đầu tư hệ thống màn hình Led, trang thiết bị nghe, nhìn có công suất lớn và các bảng điện tử, cụm pano, tranh cổ động… tại các cửa khẩu, để phục vụ nhu cầu thông tin của Nhân dân và du khách.

Đại tá Nguyễn Văn Thống – Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng phát biểu

Đại tá Nguyễn Văn Thống – Phó Chính uỷ BCH BĐBP tỉnh đánh giá cao những kết quả mà hai đơn vị đã đạt được trong công tác "xoá trắng văn hoá" cho người dân tại các khu vực biên giới biển, hải đảo thời gian qua; cụ thể phải kể đến đó là việc đầu tư trang bị bốn cụm loa phát thanh tại các đồn biên phòng đã phát huy hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đến toàn bộ ngư dân về tình hình diễn biến của dịch COVID-19, cách phòng tránh trong thời gian đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh; cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Ông mong muốn giữa Sở TT&TT và BCH BĐBP ưu tiên xác định nhiệm vụ trọng tâm của từng năm, tiếp tục phối hợp nhịp nhàng, kịp thời, tạo sự tích cực, thường xuyên thông tin, động viên lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời Ông tin tưởng rằng việc phối hợp công tác mang đến hiệu quả, thực hiện được nhiệm vụ an ninh quốc phòng – kinh tế xã hội của tỉnh và của toàn quốc.

Kết thúc Lễ ký kết trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đại biểu tham dự Lễ ký kết, đồng chí Trương Hữu Chiến – Phó Giám đốc Sở TT&TT, Đại tá Nguyễn Văn Thống – Phó Chính uỷ BCH BĐBP tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022-2030.

Đồng chí Trương Hữu Chiến – phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và  Đại tá Nguyễn Văn Thống – phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT ký kết Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022-2030.

Ảnh lưu niệm các đồng chí lãnh đạo Sở TTTT, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các đồn, hải đội biên phòng trên địa bàn tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Box:  Chương trình phối hợp sẽ từng bước phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, mạng lưới bưu chính, viễn thông để đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống cho các cấp chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng; đồng thời, tạo điều kiện cho Nhân dân khu vực biên giới được khai thác, sử dụng các dịch vụ thông tin và truyền thông thuận lợi, từng bước thu hẹp dần khoảng cách về sử dụng, hưởng thụ các dịch vụ thông tin và truyền thông giữa các vùng, miền. Tiếp nhận, cấp phát các ấn phẩm thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại kịp thời phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động thông tin đối ngoại, hoạt động tác nghiệp của phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông tại khu vực biên giới. Thường xuyên Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại cho lực lượng làm công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại ở các địa phương biên giới và các đồn Biên phòng….

P. TTBCXB

 

 

 

 

 

 

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5995685
Số người đang truy cập: 16

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung