Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ

Sáng ngày 28/10/2022, tại Hà Nội, Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị Hướng dẫn các nội dung về triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo quy định mới của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP về  cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn Phòng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các Bộ ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tham dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có ông Lê Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chuyên môn thuộc Sở; đại diện Văn Phòng UBND tỉnh, Phòng Nội chính-Kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

ông Lê Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và các giải pháp thúc đẩy sử dụng DVCTT trong thời gian tới; Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng cục Kiểm soát thủ tục hành chính trình bày tham luận về công tác rà soát thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu để xây dựng DVCTT theo các mức độ; rà soát thực trạng DVCTT hiện nay để điều chỉnh theo các mức độ quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

Các đại biểu tham dự tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận, trao đổi về hiện trạng, những khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và các giải pháp, cách thức phối hợp, hỗ trợ khi triển khai DVCTT theo quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Kết luận Hội nghị, Cục trưởng cục Chuyển đổi số quốc gia đề nghị các Bộ ngành, địa phương khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính trong phạm vi của cơ quan quan, địa phương mình để xác định và công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh; kết nối toàn diện, triệt để Cổng thông tin điện tử và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC) để thực hiện đo lường, đánh giá, theo dõi, quản lý việc cung cấp và hiệu quả việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước./.

Điều 11. Các mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

1. Cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ như sau:

a) Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

* Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 3018/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Tổng số thủ tục hành chính (dịch vụ công trực tuyến): 1.534, gồm: 1.227 dịch vụ công cấp tỉnh, 194 dịch vụ công cấp huyện, 113 dịch vụ công cấp xã.

Phòng VTCNTT


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5994985
Số người đang truy cập: 23

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung