Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở 2022
Sáng 18/5, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở 2022. Tham dự tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ông Trương Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hệ thống thông tin cơ sở của chúng ta với đặc điểm quan trọng là thông tin đa dạng, phạm vi bao phủ rộng, thông tin trực tiếp đến người dân và được chỉ đạo, định hướng thống nhất từ trung ương đến cơ sở là điểm khác biệt rất lớn so với cách tổ chức thông tin cơ sở của hầu hết các nước trên thế giới.

Với cách thức tổ chức như vậy, nếu chúng ta sử dụng hệ thống thông tin cơ sở hiệu quả, phát huy hết sức mạnh của hệ thống với những nhiệm vụ trọng tâm hướng đến toàn dân, toàn diện thì sẽ tạo ra những giá trị to lớn mà ít quốc gia nào trên thế giới có thể làm được.

Trên thực tế, hệ thống thông tin cơ sở đã tham gia rất tích cực vào công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 thời gian vừa qua. Kết quả đạt được là một minh chứng rõ ràng nhất của sức mạnh, vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong tình hình mới.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Cục Thông tin cơ sở, Cục An toàn thông tin và Cục Tin học hóa thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai 05 chuyên đề chính gồm: (1) Nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025; (2) Nội dung cơ bản của Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tư và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; (3) Hướng dẫn một số nội dung xây dựng hệ thống thông tin nguồn Trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối các hệ thống thông tin; (4) Hướng dẫn an toàn thông tin đối với hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; (5) Hướng dẫn việc sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở.

Các điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến

Mục tiêu của hội nghị nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên hệ thống truyền thanh; đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân tại địa phương.

Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên cập nhật, phổ biến tới cán bộ làm công tác thông tin cơ sở trên cả nước về quy định quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-Viễn thông; hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin nguồn trung ương, cấp tỉnh và kết nối các hệ thông thông tin; cũng như hướng dẫn an toàn thông tin đối với hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-Viễn thông

P.TTBCXB

 

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6147343
Số người đang truy cập: 12

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung

Các phần mềm và công cụ hỗ trợ