Thông tin - Báo chí - xuất bản Thông tin - Báo chí - xuất bản

Hội nghị tập huấn thông tin cơ sở
Sáng ngày 31/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tập huấn thông tin cơ sở năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các phòng Văn hoá – Thông tin, tổ truyền thanh cấp cơ sở; cán bộ phụ trách công tác thông tin xã, phường, thị trấn…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã triển khai nội dung Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở; Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin"; Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý hoạt động của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông....và các văn bản pháp luật liên quan như: Hướng dẫn một số nội dung công tác thông tin cơ sở; xác định đài truyền thanh cơ sở là một phương tiện thông tin chủ lực trong hoạt động thông tin cơ sở; ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc cung cấp thông tin đến người dân thông qua các thiết bị viễn thông.

Ông Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT-TT) tập huấn  tại Hội nghị thông tin cơ sở năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu các kỹ năng viết tin, bài cho chương trình phát thanh, Cổng thông tin điện tử; giới thiệu các thiết bị cơ bản phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; quy trình sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị thông tin, truyền thông ở cơ sở; phương thức khắc phục những sự số thường gặp; giải pháp truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông.

Qua hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; phát huy hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về thông tin cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh. Qua đó nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân tại địa phương./.

P. TTBCXB

 

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5842206
Số người đang truy cập: 5

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung