Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

HỘI NGHỊ Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản QPPL về kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình
HỘI NGHỊ Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình và giới thiệu tổ chức, hoạt động của Cục Viễn thông, Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông

Nhằm trao đổi, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp nắm bắt các quy định mới về kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình, ngày 28/12/2021 Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình và giới thiệu tổ chức, hoạt động của Cục Viễn thông, Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Trương Hữu Chiến-Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông và 21 đại biểu là đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thông tin-Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông trình bày nội dung Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện; Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định; Quy chuẩn số QCVN 78:2014/BTTTT về phơi nhiễm trường điện từ của các đài phát thanh, truyền hình.

Đại diện Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông trình bày nội dung giới thiệu tổ chức, hoạt động của Cục Viễn thông, Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông và các quy định, hướng dẫn thủ tục đo kiểm, cấp giấy chứng nhận kiểm định của đài phát thanh, đài truyền hình.

Sau khi nghe báo cáo viên trình bày, các đại biểu tham dự đưa ra một số vấn đề đang quan tâm (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin-Thể thao huyện Đất Đỏ, Phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông) và được lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông tiếp thu, trả lời các ý kiến của đại biểu như: thủ tục cấp giấy chứng nhận, lệ phí cấp giấy chứng nhận, thông số kỹ thuật của máy phát sóng,...

Phát biểu bế mạc hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện; hàng năm tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.

ĐỨC TOÀN

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6147115
Số người đang truy cập: 2

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung

Các phần mềm và công cụ hỗ trợ