Tin hoạt động lãnh đạo Sở Tin hoạt động lãnh đạo Sở

Sở Thông tin và Truyền thông khai mạc kỳ thi tuyển Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh năm 2021

 

Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021.

                                                 

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông –

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phát biểu khai mạc Kỳ thi.

Việc thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý nhằm đổi nâng cao chất lượng cán bộ, quản lý, đảm bảo tính công bằng, công khai, dân chủ, đúng quy trình trong thi tuyển và bổ nhiệm cán bộ, tạo điều kiện, động lực công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội tham gia làm công tác lãnh đạo, quản lý qua đó lựa chọn những cán bộ quản lý giỏi, thực sự có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Kỳ thi với phương châm khách quan, công khai, minh bạch, để lựa chọn những cán bộ có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành với trình độ chuyên môn cao vào vị trí lãnh đạo chủ chốt đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tham dự kỳ thi lần này có 02 ứng cử viên đủ điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, các ứng cử viên đạt 50 điểm trở lên sẽ tiếp tục bước vào cuộc thi trình bày Đề án.

Kim Nam


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6008565
Số người đang truy cập: 5

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung