Tin Tức-Sự Kiện Tin Tức-Sự Kiện

Ngày 27 tháng 03 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.
Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/CB-STTTT ngày 07/2/2020 của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020; theo nội dung của kế hoạch trong quý I/2020 Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thảo luận về “Mạng xã hội - nhận diện và định hướng quản lý”, những nội dung đưa ra thảo luận trong sinh hoạt chuyên đề như sau:
Thực hiện Công văn số 1363/UBND-VP ngày 21/02/2020 của UBND Tỉnh về việc triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, theo đó UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ của Đề án.
Ngày 13/3/2020, Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT đã ban hành Công văn số 153/CATTT-NCSC cảnh báo các cơ quan, đơn vị cần rà soát, khắc phục kịp thời lỗ hổng bảo mật liên quan đến nền tảng Microsoft Sharepoint.
Ngày 28/2/2020, Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT đã ban hành Công văn số 115/CATTT-NCSC cảnh báo về nguy cơ tấn công vào các máy chủ thư điện tử sử dụng Microsoft Exchange.
Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-STTTT ngày 15/01/2020 Sở Thông tin và Truyền thông về tổng kết thực hiện Kế hoạch liên ngành số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT ngày 24/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bưu điện Tỉnh về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2013-2020.
Thông tin cơ sở là bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước ta, có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; phổ biến thông tin thiết thực đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân; là phương tiện chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở.
Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – năm cuối thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020, đồng thời cũng là năm diễn ra sự kiện lớn như: Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;
Ngày 10/12/2019 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số17/2019/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 về quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.
Hiển thị 1 - 10 of 347 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 35

Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3488842
Số người đang truy cập: 7

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển