THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

(Bản tin cập nhật đến 18 giờ 00 ngày 14/5/2022)
(Bản tin cập nhật đến 18 giờ 00 ngày 13/5/2022)
(Bản tin cập nhật đến 18 giờ 00 ngày 12/5/2022)
(Bản tin cập nhật đến 18 giờ 00 ngày 11/5/2022)
(Bản tin cập nhật đến 18 giờ 00 ngày 10/5/2022)
(Bản tin cập nhật đến 18 giờ 00 ngày 09/5/2022)
(Bản tin cập nhật đến 18 giờ 00 ngày 08/5/2022)
(Bản tin cập nhật đến 18 giờ 00 ngày 07/5/2022)
(Bản tin cập nhật đến 18 giờ 00 ngày 06/5/2022)
(Bản tin cập nhật đến 18 giờ 00 ngày 05/5/2022)
Hiển thị 11 - 20 of 226 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 23

Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5995126
Số người đang truy cập: 22

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung