Thông báo chung Thông báo chung

Công bố Danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở TT&TT

Xem dưới đây

1. Quyết định

2.Phụ lục cắt giảm