Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2018

Trên cơ sở Kết quả thực hiện xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2018.

Thông báo số 9/TB-TTCNTT&TT          Thông báo số 10/TB-TTCNTT&TT