Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Triệu tập thí sinh và Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2018

Xem tại đây