Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Danh mục tài liệu, đề cương ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2018

Xem tại đây