Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

1. Danh sách Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

2. Danh sách Thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018