Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo về việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2018

Thông báo Tuyển dụng; Quyết định 238/QĐ-SNV; Phụ lục