Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2017

Thông báo kết quả

               Phụ lục kết quả xét tuyển

                      Bảng tính điểm