Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo về việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Thông báo;  Quyết định 316/QĐ-SNV; Phụ Lục