Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo triệu tập thí sinh và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, xét tuyển viên chức Trung tâm CNTT-TT năm 2015

Thông báo triệu tập thí sinh và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn