Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2015

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức