Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng công chức hành chính năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông báo thi tuyển công chức.pdf

Nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.pdf