Thông báo chung Thông báo chung

Khảo sát mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông

Tải dưới đây

1. Công văn

2. Phiếu khảo sát tổ chức và cá nhân

3. Phiếu thăm dò ý kiến của tổ chức và cá nhân