Thông báo chung Thông báo chung

Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch số 51/KH-STTTT ngày 12/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

Tải dưới đây

Thông báo điều chỉnh Kế hoạch 51/KH-STTTT ngày 12/8/2021

- Kế hoạch 51/KH-STTTT

- Phụ lục

- Mẫu lý lịch

- Đơn đăng ký dự tuyển