Thông báo Thông báo

Thỏa thuận khung Mua sắm tập trung gói thầu “Thiết bị tin học” thuộc dự án “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 2 năm 2019 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thiết bị tin học” thuộc dự án “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 2 năm 2019 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Trên cơ sở Kết quả thực hiện xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2018
Trên cơ sở Kết quả thực hiện xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2018.