Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Trên cơ sở Kết quả thực hiện xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2018.
Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch và nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng công chức của các cơ quan hành chính năm 2014. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo về kỳ thi tuyển công chưc hành chính năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông như sau: