UBND tỉnh UBND tỉnh

Đôn đốc tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với IOC tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Văn bản gửi các sở ngành liên quan và Viễn thông tỉnh về việc đôn đốc tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với IOC tỉnh.

Theo nội dung Văn bản nêu trên, thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thông báo Kết luận số 754/TB-UBND ngày 7/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quý III và 9 tháng năm 2022;

Để kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với IOC tỉnh bảo đảm dữ liệu tập trung, chính xác và luôn được bổ sung, cập nhật thường xuyên theo thời gian thực, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống" và hướng đến đưa vào vận hành chính thức Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) nhằm giám sát, công khai, phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đồng chí Giám đốc các Sở, ban, ngành tập trung quan tâm triển khai một số nội dung sau:

1. Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Du lịch, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh

Cử cán bộ đầu mối phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với IOC tỉnh. Thời gian hoàn thành trước 15/11/2022.

2. Các sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải

Đề nghị các đồng chí Giám đốc các Sở sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn kiến nghị Bộ chủ quản có giải pháp cho phép tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành của tỉnh đang được Bộ ngành lưu trữ, quản lý theo hệ thống thông tin ngành dọc. Thời gian hoàn thành trước 15/11/2022.

3. Các sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ đề nghị sớm hoàn thành thủ tục liên quan và đưa vào sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của cơ quan, đơn vị mình đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với IOC tỉnh và các hệ thống thông tin khác theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Thời gian hoàn thành trong Quý II năm 2023.

4. Các sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý các Khu công nghiệp căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 3443/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị sớm có kế hoạch, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương, bố trí kinh phí triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm hoàn thành theo lộ trình UBND tỉnh giao. Thời gian hoàn thành trong năm 2023.

5. Đề nghị Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan nêu tại mục 1 tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với IOC tỉnh; đồng thời có giải pháp lưu trữ, quản lý bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Trung tâm IOC tỉnh đã hoàn thành 10 phân hệ để đưa ra vận hành thử nghiệm gồm: (1) Hệ thống giám sát hành chính công; (2) Giám sát An toàn thông tin; (3) Giám sát mạng xã hội; (4) Lĩnh vực y tế; (5) Lĩnh vực giáo dục; (6) Lĩnh vực du lịch; (7) Thông tin Tài nguyên và Môi trường; (8) Hệ thống điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; (9) Hệ thống phản ánh kiến nghị; (10) Camera giám sát. 

(Nguồn: Văn bản 1845/STTTT-VTCNTT)