Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ I năm 2015

        Ngày 20/07/2015 Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, để triển khai Cuộc thi ý tưởng khoa hoạc và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ  I, năm 2015.

          Cuộc thi khuyến khích và tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân đề xuất Ý tưởng Khoa học và Công nghệ nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới phong trào lao động sáng tạo tại đơn vị, địa phương; Tạo môi trường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, học tập và nghiện cứu khoa học và phát triển công nghệ; Tạo điều kiện chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào quá trình quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ; Cuộc thi còn cung cấp ý thưởng để xây dựng và hình thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

          Đối tượng dự thi bao gồm mọi cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân là người nước ngoài đang thường trú hợp pháp tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, đều có quyền tham dự cuộc thi; Tác giả của mỗi Ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể, mổi tác giả có thể dự thi một hay nhiều ý tưởng.

          Tất cả các Ý tưởng thuộc mọi lĩnh vực nhằm giải quyết yêu cầu thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển khoa học và công nghệ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đều có quyền đang ký dự thi ./.

                                                                                                                                             TRÀ QUẾ

Phiếu đăng ký dự thi và thuyết minh ý tưởng  (Tải về tại đây)

 

Tờ rơi tuyên truyền Hội thi Ý tưởng KH&CN  (Tải về tại đây)