Sáng tạo Khoa học kỹ thuật (CM cũ không sử dụng) Sáng tạo Khoa học kỹ thuật (CM cũ không sử dụng)

Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2014-2015

PhatdongHoithiKHKT2014_2015.pdf

Thể lệ hội thi KHKT2014