Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 05/8 đến ngày 09/08/2019

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
05/08

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

 - 07 giờ 30 Học lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 72 (Từ ngày 05/08 đến 06/08/2019)

- Trường chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương

- 08 giờ Thanh tra chấp hành pháp luật về tần số và an toàn bức xạ Vô tuyến điện tại Viettet BR-VT

- Phòng họp Viettell

- Trung tâm Tần số KVII

- Phó Chánh Thanh tra

Chiều

- 14 giờ Họp Ban giám khảo chấm chung khảo cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tỉnh BR-VT

- Phòng họp Sở VHTT

- Sở VHTT

- Giám đốc

Thứ ba

06/08

 

 

 

 

 

 

Sáng

- 08 giờ 30 Họp thống nhất phân định chức năng, nhiệm vụ của Tổ giúp việc và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử.

- Hội trường lầu 4 Sở

- PGĐ Trung

- Phòng VT-CNTT

- 08 giờ Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Chánh Văn phòng

- 08 giờ 30 kiểm tra công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy bộ đàm phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2019 tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Từ ngày 06/08 đến 09/08/2019)

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Các huyện, thị xã, thành phố

- PGĐ Chiến

- PCVP. Hải, PP. Toàn, xe 16 chỗ

- 08 giờ Tổ chức Hội nghị Sơ kết Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biển đảo giữa 3 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh và Kiên Giang

- Hội trường Bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Số 89, Lê Lợi, phường 4, Tp. VT

- Sở TT&TT

- Giám đốc, PGĐ Định, Phòng TT-BCXB, xe 16 chỗ

Chiều

- 14 giờ Ngày pháp luật

- Phòng họp lầu 3

- Văn phòng

- CCVC, NLĐ thuộc Sở

Thứ tư

07/08

 

Sáng

 - 07 giờ 30 Học lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 72 (Từ ngày 07/08 đến 08/08/2019)

- Trường chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PP. Trinh

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo việc lắp đặt camera giám sát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ tại các mỏ VLXD, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh (Theo lịch tuần UBND tỉnh)

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Trung

- 08 giờ 30 Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13- NQ/TW và chỉ thị 35-CT/TU cảu Ban Tường vụ Tỉnh ủy

- Hội trường B, TTHN

- Tỉnh ủy

- PGĐ Định

- 08 giờ Kiểm tra CCHC tại Sở Tư pháp

- Sở Tư pháp

- Sở Nội vụ

- CV. Nam

Chiều

- 14 giờ Thống nhất đầu mối xây dựng và triển khai  đề án đô thị thông minh

- Phòng họp 307, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Trung, Phòng VTCNTT

- 14 giờ Giao ban công tác an toàn thực phẩm quý II/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh BRVT

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Giám đốc

Thứ năm

08/08

 

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của tỉnh trong Quý III/2019 do Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Tiến Trung - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng thuyết trình.

- Hội trường B, TTHN

- Tỉnh ủy

- Ban giám đốc

 

- 08 giờ Tổ chức Hội thảo với chủ đề "Đảm bảo an toàn các Hệ thống thông tin phục vụ phát triển chính quyền điện tử tỉnh"

- Hội trường C, TTHN

- PGĐ Chiến

- Thành viên tổ chuyên trách ATANTT, Phòng VTCNTT, Trung tâm CNTT-TT

 

 

Chiều

- 14 giờ Dự họp Tổ Biên tập công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể để nghe và cho ý kiến dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Phòng họp Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- Giám đốc

- 14 giờ Tham dự Hội nghị lãnh đạo tỉnh đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2019

- Hội trường B, TTHN

- UBND tỉnh

- PGĐ Trung

Thứ sáu

09/08

 

 

 

 

 

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X; sơ kết 05 năm Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và quán triệt, triển khai Kết luận số 43-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW

- Hội trường , Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- PGĐ Chiến

- 07 giờ 30 Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

- Hội trường A, TTHN

- UBND tỉnh

- Giám đốc

- 08 giờ 30 Họp góp ý kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân tỉnh BRVT năm 2020

- Hội trường Sở VHTT

- Sở VHTT

- PGĐ Định

- Tham gia Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông lần thứ XIII – An Giang năm 2019 (Từ ngày 09/08 đến 11/08/2019)

- Tỉnh An Giang

- Sở TT&TT An Giang

- CBCC,VC Sở

 

 

Chiều

- 14 giờ Họp thống nhất nội dung Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh

- Phòng họp Sở Nội vụ

- Sở Nội vụ

- CVP. Kỳ, CV.Hoài Nam

- 15 giờ 30 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ

- Hội trường B, TTHN

- Tỉnh ủy

- Giám đốc