Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 29/7 đến ngày 03/8/2019

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
29/07

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

- 09 giờ Họp giao ban công nghệ thông tin

- Phòng họp lẩu 3

- PGĐ Trung

- Phòng VT-CNTT, Trung tâm CNTT-TT

Chiều

- 15 giờ Dự Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

- Hội trường B, TTHN

- Tỉnh ủy

- Giám đốc

Thứ ba

30/07

 

 

 

 

 

 

Sáng

- 08 giờ Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

- Phòng họp trực tuyến Cục thi hành án dân sự tỉnh

- UBND tỉnh

- Phòng TT-BCXB

- 07 giờ 45 Nghe Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) trình bày về đô thị thông minh.

- Hội trường C1, TTHN

- Tỉnh ủy

- Giám đốc, PGĐ Trung

- 08 giờ 30 Hội nghị sơ kết 10 năm triển khai, thực Kế hoạch phối hợp liên ngành số 157/KHLN/TTTT-CA-QS ngày 02/6/2008 của Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Tỉnh, BCH Quân sự Tỉnh

- Hội trường lầu 4 Sở

- PGĐ Chiến

- Phòng VT-CNTT

- 08 giờ Dự Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ BMNN năm 2019

- Hội trường Công an tỉnh

- UBND tỉnh

- CVP. Kỳ

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

31/07

 

Sáng

- 09 giờ 30 Họp Thông qua chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 - 2025

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Giám đốc

- 08 giờ Kiểm tra CCHC tại Sở GD-ĐT

- Sở GD-ĐT

- Sở Nội vụ

- CV. Nam

- 08 giờ 30 Họp thẩm định kế hoạch chi tiết triển khai mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Phòng họp lầu 4

- PGĐ Chiến

- Thành viên Hội đồng thẩm định Sở

- 08 giờ 30 Họp thống nhất các nội dung liên quan đến việc xin chủ trương nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở NN&PTNT

- Phòng họp lầu 3

- PGĐ Trung

- Phòng VT-CNTT, Văn phòng

 

Chiều

- 15 giờ Dự lễ ra mắt mô hình "Cảng tàu dịch vụ sao mai an toàn, văn minh"

- Số 115 Trần Phú, TP. Vũng Tàu

- Ban ATGT tỉnh

- Chánh Văn phòng

- 14 giờ Họp trao đổi, thống nhất các nội dung có liên quan đến việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước đối với hoạt động lĩnh vực quốc phòng, an ninh

- Phòng họp lầu 3

- Giám đốc

- Phòng VT-CNTT, Văn phòng

Thứ năm

01/08

 

Sáng

- 08 giờ Tham dự HN sơ kết triển khai Chỉ thị 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Hội trường A, TTHN 

- UBND tỉnh 

- Phòng TT-BCXB

- 08 giờ Làm việc ông Nguyễn Thái Luyện về phát ngôn trên mạng xã hội

- Phòng Thanh tra

- Thanh tra Sở

- Thanh tra Sở, PA03 Công an tỉnh

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo giải pháp chính quyền điện tử và số hóa dữ liệu

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Giám đốc

- 08 giờ 30 Họp Ban chỉ đạo 138 tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Phòng TT-BCXB

Chiều

- 14 giờ Lễ kết nạp Đảng viên mới

- 14 giờ 30 Họp chi bộ Sở

- Hội trường lầu 4 Sở

- Bí thư

- Chi ủy, tất cả các Đảng viên

Thứ sáu

02/08

 

Sáng

- 08 giờ Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Khung tham chiếu đô thị thông minh.

- Hội trường C, TTHN

- Sở TT&TT

- Giám đốc, PGĐ Trung, Phòng VT-CNTT, Văn phòng, Trung tâm CNTT-TT

Chiều

- 14 giờ Tham dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ngành Nội vụ

- Hội trường Sở Nội vụ

- Sở Nội vụ

- Chánh Văn phòng

Thứ bảy

03/08

Sáng

- 08 giờ 30 Tham dự Hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnh với công chức bộ phận 1 cửa, công chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

- Hội trường B, TTHN

- Tỉnh Ủy, UBND tỉnh

- PGĐ Chiến, Phòng VT-CNTT, Thanh tra Sở, Văn phòng

Chiều