Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 15/7 đến 19/7/2019

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
15/07

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

- 08 giờ Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện Nghị quyết 11 về triển khai thi hành Luật Qui hoạch

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

- 08 giờ 30 Thông qua kế hoạch tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh BRVT

- Phòng họp 307, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định

- 10 giờ Giao ban Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến về một số nội dung:

+ V/v nâng cấp, sửa chữa phòng họp truyền hình trực tuyến của Tỉnh ủy và đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu của Tỉnh ủy

- Phòng họp Thường trực Tỉnh ủy

 

- Tỉnh ủy

 

- PGĐ Trung

- 08 giờ 30 Tiếp công dân

- Phòng tiếp dân Sở

- Giám đốc

- Thanh tra Sở

Chiều

- 14 giờ Tiếp Tổng lãnh sự Canada tại TP. HCM chào xã giao lãnh đạo tỉnh

- Phòng họp UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Giám đốc

Thứ ba

16/07

Sáng

- 08 giờ Tham dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 (Từ ngày 16/07 đến 18/07/2019)

- Hội trường B, TTHN

- HĐND tỉnh

- Giám đốc

 

 

Chiều

- 14 giờ Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án "Trang bị thí điểm hệ thống Camera giám sát trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phòng họp lẩu 3

PGĐ Chiến

Hội đồng Thẩm định Sở

Thứ tư

17/07

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 Khối thi đua các Sở, ngành kinh tế (Khối V)

- Hội trường Sở NNPT-NT

- Cụm trưởng

- PGĐ Trung, PCVP. Hương

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

18/07

 

Sáng

- 08 giờ Tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra

- Số 35 đường 3/2, phường 8, TP Vũng Tàu 

- Thanh tra tỉnh

- Phó CTTr, xe 04 chỗ

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

19/07

 

Sáng

- 08 giờ Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

- Hội trường B, TTHN

- UBND tỉnh

- Chánh Văn phòng

- 08 giờ 30 Họp cầu truyền hình trực tuyến giữa Bộ và các Sở TTTT:

Chuyên đề 1: Khó khăn, bất cập trong quản lý Văn phòng đại diện các cơ quan Báo chí

Chuyên đề 2: Xử lý thông tin xấu độc trên môi trường mạng

- Phòng họp trực tuyến Hội trường lầu 4 Sở

- Bộ TTTT

- PGĐ Định, , PGĐ Chiến, Phòng TT-BCXB, Thanh tra Sở, (Trung tâm CNTT-TT chuẩn bị điểm cầu tại Sở)

Chiều

- 14 giờ Họp giao ban Sở

- Phòng họp Sở

- Giám đốc

- Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng CM, Lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT