Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 8/7 đến ngày 12/7/2019

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
08/07

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

- 08 giờ Dự lớp Bồi dưỡng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2019 (Từ ngày 08/07 đến 12/07/2019)

- Thành phố Hồ Chí Minh

- Bộ TT&TT

- Giám đốc, xe 04 chỗ

Chiều

 

 

 

 

Thứ ba

09/07

 

 

Sáng

- 08 giờ 30 Thanh tra việc chấp hành pháp luật về lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Từ ngày 09/07 đến 15/07/2019)

- Viễn Thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (VNPT)

- Thanh tra Sở

- Các thành viên theo QĐ số 48/QĐ-STTTT, ngày 27 tháng 5 năm 2019, xe 16 chỗ

- 08 giờ 30 Họp thống nhất công tác kiểm tra thiết bị mạng

- Phòng họp lầu 3 Sở

- PGĐ Trung

- Các đơn vị theo thư mời

 

 

Chiều

- 14 giờ 30 Thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ rà soát lỗ hổng website nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng 2019

- Phòng họp Lầu 3

- PGĐ Chiến

- Hội đồng thẩm định Sở

- 14 giờ 30 Làm việc với Sở TN-MT Đắk La81k về tham quan học tập kinh nghiệm về liên thông thuế và tích hợp Một cửa điện tử

- Phòng họp Sở TN-MT

- Sở TN-MT

- PGĐ Trung

Thứ tư

10/07

 

 

 

Sáng

- 08 giờ 30 Làm việc với UBND huyện Xuyên Mộc về tình hình kinh tế chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

- Hội trường huyện Xuyên Mộc

- UBND tỉnh

- PGĐ Trung; xe 04 chỗ

- 08 giờ 30 Tham dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 23 (Cả ngày)

- Phòng họp 501, HĐND tỉnh

- HĐND tỉnh

- PGĐ Định

- 08 giờ Tham dự chương trình tập huấn triển khai IPv6 cho khối cơ quan nhà nước (Từ ngày 10/07 đến 11/07/2019)

- Trung tâm Internet tại Tp. Hồ Chí Minh

- Trung tâm Internet tại Tp. Hồ Chí Minh

- PP. Toàn, CV. Lập, Trung tâm

Chiều

- 14 giờ Thẩm định đề cương và dự toán "hệ thống  dữ liệu quản lý hạ tầng , quy hoạch  xây dựng tại khu công nghiệp tích hợp trên nền GIS"

- Phòng họp Lầu 3

- PGĐ Chiến

- Hội đồng thẩm định Sở

Thứ năm

11/07

 

Sáng

- 07 giờ 30 Hội nghị tập huấn và cung cấp thông tin, tuyên truyền về biển, đảo

- Hội trường UBND huyện Côn Đảo

- Bộ TT&TT

- PGĐ Định

- 08 giờ Dự Hội thi cán bộ công đoàn giỏi

- Hội trường B, TTHN

- CĐVC tỉnh

- PCT. Hải

- 08 giờ Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và công tác giáo dục chính trị, học sinh, sinh viên năm 2019

- Hội trường A, TTHN

- Cục Thông tin đối ngoại

- PGĐ Trung

- 08 giờ Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định (Thành viên BCĐ)

 

Chiều

- 14 giờ Họp thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác cải cách trên địa bàn tỉnh trong năm 2019

- Phòng họp 307, Sở Nội vụ

- Sở Nội vụ

- PGĐ Trung, Phòng VT-CNTT chuẩn bị nội dung

- 17 giờ Dự lễ khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2019

- Số 1 Bacu, TP. Vũng Tàu

- Sở Công thương

- PGĐ Trung

Thứ sáu

12/07

 

Sáng

- 08 giờ 30 Dự thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh số 3 tại kỳ họp thứ 12

- Phòng họp 402, HĐND tỉnh

- HĐND tỉnh

- PGĐ Chiến

- 08 giờ 30 Dự thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh số 2 tại kỳ họp thứ 12 (Cả ngày)

- Phòng họp 511, HĐND tỉnh

- HĐND tỉnh

- PGĐ Chiến

- 08 giờ 30 Họp tổ chức xét, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu "Thuê Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu"

- Trung tâm CNTT-TT

- Trung tâm CNTT-TT

- PP. Trinh, CV.Đức

- 08 giờ 30 Làm việc với UBND huyện Đất Đỏ về tình hình kinh tế chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

- Hội trường huyện Đất Đỏ

- UBND tỉnh

- PGĐ Trung; xe 04 chỗ

Chiều

- 14 giờ Họp hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất các chủ trương dự án Đầu tư thiết bị lưu trữ truyền hình

- Phòng họp Sở KHĐT

- Sở KHĐT

- Phòng VT-CNTT