Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 1/7 đến 05/7/2019

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 01/07/2019 ĐẾN 05/07/2019

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
01/07

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

- 08 giờ 30 Khai mạc học kỳ quân đội năm 2019

- Minh Đạm

- BCĐ Hè

- PGĐ Chiến, xe 16 chỗ

- 08 giờ 30 Thanh tra việc chấp hành pháp luật về lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Từ ngày 02/07 đến 08/07/2019)

- Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab Chi nhánh BR-V)

- Thanh tra Sở

- Các thành viên theo QĐ số 48/QĐ-STTTT, ngày 27 tháng 5 năm 2019, xe 16 chỗ

Chiều

 

 

 

 

Thứ ba

02/07

 

 

Sáng

- 08 giờ 30 Họp thống nhất các nội dung liên quan đến việc xin chủ trương nâng cấp trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quảng bá thông tin du lịch trên địa bàn tỉnh cho du khách nước ngoài

- Phòng họp lầu 3 Sở

- PGĐ Trung

- Phòng VT-CNTT, Văn phòng

- 08 giờ 30 Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII) và Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của BTVTU về kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn 2014-2018.

- Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh

- Tỉnh ủy

- Giám đốc

- 08 giờ 30 Làm việc với UBND huyện Châu Đức về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

- Hội trường UBND huyện châu Đức

- UBND huyện châu Đức

- CVP. Kỳ, xe 04 chỗ

- 08 giờ Khai mạc trại hè năm 2019

- Trung tâm VHTT Đất Đỏ

- BCĐ Hè huyện Đất Đỏ

- PGĐ Chiến

 

Chiều

- 14 giờ 30 Dự chương trình giao lưu - tọa đàm kỷ niệm 30 năm Ngày Truyền thống Tiểu đoàn DK1.

- Thôn 2, xã Long Sơn, TP.VT

- Tiểu đoàn DK1

- Giám đốc, xe 04 chỗ

- 14 giờ Ngày pháp luật

- Phóng họp Sở

- Văn phòng

- Công chức, viên chức Sở

Thứ tư

03/07

 

 

Sáng

- 08 giờ 30 Làm việc với UBND tx Phú Mỹ về tình hình kinh tế chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

- Hội trường Thị xã Phú Mỹ

- Thị xã Phú Mỹ

- PGĐ Định, xe 04 chỗ

- 08 giờ 30 Họp Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại và (Ban Chỉ đạo 889).

- Phòng họp Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- Giám đốc

- 08 giờ 30 Họp Ban Chỉ đạo 94 (Theo lịch tuần Tỉnh ủy)

- Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- Giám đốc

Chiều

- 14 giờ Họp chi bộ Sở

- Hội trường lầu 4 Sở

- Phó Bí thư

- Chi ủy, Tất cả các Đảng viên

Thứ năm

04/07

Sáng

- 08 giờ Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2019

- Phòng họp 301, UBND

- UBND tỉnh

- Lãnh đạo Sở

Chiều

- 14 giờ Họp sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

- Hội trường lầu 4 Sở

- Giám đốc

- Toàn thể Lãnh đạo, Công chức Sở; Lãnh đạo và các Trưởng, phó phòng Trung tâm CNTT-TT

Thứ sáu

05/07

 

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024

- Hội trường A, TTHN

- UBMTTQ Tỉnh

- Giám đốc

- 08 giờ May đo trang phục cho cán bộ DQTV và cấp trang phục cho chiến sĩ tự vệ năm thứ nhất năm 2019

- BCH quân sự Bà Rịa

- BCH quân sự Bà Rịa

- Ban CHQS Sở

- 08 giờ Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

- Hội trường lầu 4 Sở

- Bộ TT&TT

- Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

- 08 giờ 30 Làm việc với UBND thành phố Vũng Tàu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Theo lịch tuần UBND tỉnh)

- Hội trường thành phố Vũng Tàu

- Thành phố Vũng Tàu

- PGĐ Trung

Chiều

- 14 giờ Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Đảng chi bộ Sở

- Hội trường lầu 4 Sở

- Phó Bí thư

- Chi ủy, Tất cả các Đảng viên