Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2019

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10/06/2019 ĐẾN 14/06/2019

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
10/06

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

- 08 giờ 30 Thanh tra việc chấp hành pháp luật về lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Từ ngày 10/06 đến 12/06/2019)

- Công ty Truyền hình cáp Saigontourist

- Thanh tra Sở

- Các thành viên theo QĐ số 48/QĐ-STTTT, ngày 27 tháng 5 năm 2019, xe 16 chỗ

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 79 (Từ ngày 10/06 đến 11/06/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CV. Hà

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 72 (Từ ngày 10/06 đến 11/06/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương

- 09 giờ Dự công bố quyết định của Thanh tra Bộ nội vụ

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Giám đốc, Chánh Văn phòng

- 10 giờ Làm việc với UBND tỉnh về Điều lệ giải Báo chí

- Phòng họp lầu 3, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định, Phòng TT-BCXB

 

Chiều

- 14 giờ Họp giao ban Sở

- Phòng họp Sở

- Giám đốc

- Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng, Lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT

Thứ ba

11/06

Sáng

- 08 giờ Dự Hội nghị triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BNV và 02/2019/TT-BNV, ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ

- Hội trường A, TTHN

- UBND tỉnh

- Theo CV đăng ký  số 762/STTTT-VP

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

12/06

 

Sáng

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 73 (Từ ngày 12/06 đến 13/06/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PP. Trinh

- 08 giờ Rà soát, xác định địa điểm lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã

- Các huyện, thị xã, thành phố

- PGĐ Trung

- Phòng VT-CNTT, Trung tâm CNTT-TT; xe 16 chỗ

- 08 giờ Hội nghị trực tuyến giao ban quản lý nhà nước tháng 5 năm 2019

- Phòng họp trực tuyến

VNPT Vũng tàu

- Bộ TT&TT

- Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

Chiều

- 14 giờ Họp thống nhất phương án Tổng đài đường dây nóng báo cáo UBND Tỉnh.

- Phòng họp lầu 3

- Giám đốc

- Phòng VT-CNTT, Văn phòng

- 14 giờ Họp xem xét, đề xuất xử lý vi phạm trong việc phân lô, bán nền, quảng cáo các dự án trên mạng xã hội và huy động vốn, kinh doanh bất động sản

- Phòng họp Sở Xây dựng

- Sở Xây dựng

- Phó Chánh TTra

- 14 giờ 30 Dự tổng duyệt chương trình tham gia Hội thi về Biển, Đảo

- Trung tâm VHNT tỉnh

- Sở VHTT

- PGĐ Định, Phòng TT-BCXB

Thứ năm

13/06

 

Sáng

- 08 giờ 30 Làm việc với UBND Thành phố Vũng Tàu về tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2019

- UBND thành phố Vũng Tàu

- UBND tỉnh

- Giám đốc, xe 04 chỗ

- 08 giờ Rà soát, xác định địa điểm lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã

- Các huyện, thị xã, thành phố

- PGĐ Trung

- Phòng VT-CNTT, Trung tâm CNTT-TT

- 08 giờ 30 Dự khai mạc ngày Hội Gia đình lần thứ IX -năm 2019

- Trung tâm VHTT Bà Rịa

- Sở VH&TT

- PGĐ Định

- 08 giờ tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 72 năm 2019 (Từ ngày 13/06 đến 14/06/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CV. Trang

 

Chiều

- 14 giờ Dự buổi làm việc với UBND tỉnh về kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh

- Phòng họp Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- PGĐ Định

- 14 giờ Làm việc với đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản"

- Hội trường lầu 4 Sở

- Phó Bí thư

- Thành viên chi ủy, Tất cà các Đảng viên

Thứ sáu

14/06

 

Sáng

- 08 giờ Bàn giao tủ sách tại Chi bộ ấp Tân Hiệp, xã Long Tân và Chi bộ ấp Gò Sầm, xã Láng Dài

- Các xã thuộc huyện Đất Đỏ

- Phó Bí thư

- Chi ủy, CV. Hà, xe 16 chỗ

- 08 giờ 30 Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Đề tài " Nghiên cứu sự tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người dân tỉnh BRVT

- Phòng họp Sở KHCN

- Sở KHCN

- PGĐ Trung

Chiều