Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 03/06/2019 đến ngày 07/06/2019

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 03/06/2019 ĐẾN 07/06/2019

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
03/06

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

- 08 giờ 30 Tiếp công dân

- Phòng tiếp dân

- Giám đốc

- Thanh tra Sở

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 79 (Từ ngày 03/06 đến 04/06/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CV. Hà

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 72 (Từ ngày 03/06 đến 04/06/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương

 

Chiều

- 14 giờ Họp giao ban Công nghệ thông tin

- Phòng họp Sở

- PGĐ Trung

- Trưởng, phó phòng VT-CNTT, Lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT

- 14 giờ  Họp Chấm giải thưởng giải Báo chí tỉnh BRVT lần thứ 27 năm 2018-2019   

- Số 60 Bình Giã TPVT

- Hội Nhà báo

- PGĐ Định

Thứ ba

04/06

 

Sáng

- 08 giờ Kiểm tra, giám sát công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019

- Các doanh nghiệp BCVT, TH cáp

- PGĐ Chiến

- Thành viên đoàn kiểm tra theo QĐ số 37/QĐ-STTTT,

- 08 giờ khảo sát địa điểm tổ chức hoạt động bay khinh khí cầu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Sở Du lịch

- Sở Du lịch

- Phòng VT-CNTT, xe 04 chỗ

Chiều

- 14 giờ Ngày pháp luật

- Phòng họp Sở

- Văn phòng

- CCVC, NLĐ thuộc Sở

Thứ tư

05/06

 

Sáng

- 08 giờ 30 Họp chi bộ Sở

- Hội trường lầu 4 Sở

- Phó Bí thư

- Chi ủy, Tất cả các Đảng viên

- 8 giờ Khảo sát Trung tâm tích hợp dữ liệu của FPT, QTSC.

- TP. HCM

- PGĐ Trung

- Văn phòng, Phòng VT-CNTT, Trung tâm CNTT-TT, Tổ xét thầu, Xe 16 chỗ.

 

Chiều

- 14 giờ Công bố Quyết định số 48/QĐ-STTTT, ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật về lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

- Hội trường lầu 4 Sở

- PGĐ Chiến

- Thanh tra Sở, Các đơn vị theo Thư mời 37/TM-STTTT

Thứ năm

06/06

 

Sáng

- 08 giờ phối hợp xử lý vi phạm về tần số vô tuyến điện

- TP. Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ

- Thanh tra Sở

- Phòng VT-CNTT, PA.04, xe 16 chỗ

- 08 giờ tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 72 năm 2019 (Từ ngày 06/06 đến 07/06/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CV. Trang

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

07/06

 

 

 

Sáng

- 08 giờ 30 Họp TTrUB thông qua dự thảo các tờ trình và NQ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12:

- Nghị quyết phê duyệt Đề án truyền thông tỉnh BR-VT đến 2025;

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định, Phòng TT-BCXB chuẩn bị tài liệu

- 8 giờ Khảo sát Trung tâm tích hợp dữ liệu của Viettel, VNPT

- TP. HCM

- PGĐ Trung

- Văn phòng, Phòng VT-CNTT, Trung tâm CNTT-TT, Tổ xét thầu, Xe 16 chỗ.

Chiều

- 15 giờ Dự giao ban Báo chí tháng 5/2019

- Báo BR-VT

- Ban Tuyên giáo

- PGĐ Định, CV. Hà

Thứ bảy

08/06

Sáng

- 07 giờ Tham gia hiến máu nhân đạo

- Trung tâm VHHTCĐ phường Long Tâm

- BCH Đoàn tỉnh

- Các CCVC: Nguyên, Luân, Hoàng Luân. Thuận

Chiều