Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
27/05

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 79 (Từ ngày 27/05 đến 28/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CV. Hà

- 08 giờ Dự Hội nghị thông tin thời sự

- Hội trường B, TTHN

- Tỉnh ủy

- Ban giám đốc

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 72 (Từ ngày 27/05 đến 28/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương

Chiều

- 14 giờ Họp giao ban Sở

- Phòng họp Sở

- Giám đốc

- Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

Thứ ba

28/05

 

Sáng

- 08 giờ Kiểm tra, giám sát công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019 (Từ ngày 28/05 đến 31/05/2019)

- Các doanh nghiệp BCVT, TH cáp

- PGĐ Chiến

- Thành viên đoàn kiểm tra theo QĐ số 37/QĐ-STTTT, xe 04 chỗ

- 08 giờ 30 Họp Thống nhất các nội dung liên quan đến việc xin chủ trương nâng cấp trang TTĐT nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quảng bá thông tin du lịch trên địa bàn tỉnh cho du khách nước ngoài

- Phòng họp Sở

- PGĐ Trung

- Theo Thư mời số 34 /TM-STTTT, Phòng VT-CNTT, Văn phòng

 

Chiều

- 14 giờ Họp thống nhất nội dung và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh việc trang bị màn hình Led dùng chung tại hội trường A và hội trường B - Trung tâm hội nghị tỉnh.

- Hội trường lầu 4 Sở

- PGĐ Trung

- Theo Thư mời số 36 /TM-STTTT, Phòng VT-CNTT, Văn phòng

- 14 giờ 15 Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Ngày môi trường thế giới

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định

- 14 giờ Họp về việc xin chủ trương triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 trong kế hoạch đã phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Phòng họp Sở

- PGĐ Chiến

- Theo Thư mời số 33/TM-STTTT; Phòng VT-CNTT, Văn phòng

Thứ tư

29/05

 

 

Sáng

- 08 giờ 30 Kiểm tra CCHC tại UBND thành phố Bà Rịa

- UBND thành phố Bà Rịa

- Sở Nội vụ

- CV. Nam

- 09 giờ Họp chi ủy

- Phòng họp Sở

- Phó Bí thư

- Thành viên chi ủy

- 10 giờ  Thông qua biên bản làm việc với kiểm toán nhà nước

- Phòng họp Sở Tài chính

- Kiểm toán NN

- Văn phòng, Trung tâm CNTT-TT

Chiều

- 13 giờ 30 Dự họp tổ chức chấm Sở khảo các tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác khẩu hiệu tỉnh BRVT năm 2019

- Hội trường Sở VHTT

- Sở VHTT

- Giám đốc

Thứ năm

30/05

 

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của BCHTW Đảng về chiến lược bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Giám đốc

- 08 giờ tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 72 năm 2019 (Từ ngày 30/05 đến 31/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CV. Trang

- 07 giờ 30 tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm triển khai mô hình thí điểm thực hiện và cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công ích (Từ ngày 30/05 đến 31/05/2019)

- Tỉnh Đồng Tháp

- Bưu Điện tỉnh

- PP. Trinh

- 07 giờ 30 Dự lễ khai mạc hè và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019

- Công viên Nguyễn Thanh Đằng, xã Hòa Long

- Ban chỉ đạo hè

- PGĐ Chiến

- 08 giờ 30 Làm việc với cơ quan an ninh điều tra

- Phòng họp Sở

- Thanh tra

- Thanh tra Sở

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp cao cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa C20 (Từ ngày 30/05 đến 31/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- Chánh văn phòng

 

Chiều

- 14 giờ Họp thống nhất các nội dung có liên quan đến việc hỗ trợ xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin trong trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu của Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu

Phòng họp Sở

- Giám đốc

- Phòng VT-CNTT

Thứ sáu

31/05

 

Sáng

- 07 giờ 30 Dự hội nghị thực hiện Đề án 161 và các hoạt động của cộng đồng VHXH ASEAN

- TP. Hồ Chí Minh

- Sở LĐ-TB&XH

- PGĐ Định, CV. Thy, xe 04 chỗ

- 09 giờ  Dự Lễ công bố thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

- Hội trường A, TTHN

- UBND tỉnh

- Giám đốc

 

Chiều

- 14 giờ Thông qua dự thảo Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 định hướng 2030; đề án phát triển thư viện tỉnh 2018-2025 (Theo lịch tuần UBND tỉnh)

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định