Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 20/05/2019 đến ngày 24/05/2019

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 20/05/2019 ĐẾN 24/05/2019

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
20/05

 

 

 

 

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 79 (Từ ngày 20/05 đến 21/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CV. Hà

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 72 (Từ ngày 20/05 đến 21/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương

 

Chiều

- 15 giờ Làm việc về giám định viên Tư pháp

- Phòng họp Sở

- Sở TT&TT, Công an tỉnh

- Giám định viên: Xuân, Thảo, Trinh, Chinh

Thứ ba

21/05

 

Sáng

- 08 giờ 30 Làm việc với kiểm toán nhà nước (Từ ngày 21/05 đến 23/05/2019)

- Phòng họp Sở

- Kiểm toán NN

- Văn phòng, Trung tâm CNTT-TT

- 08 giờ 30 Dự buổi khảo sát thực tế tại các đơn vị dự kiến triển khai thực hiện mô dình một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế trong năm 2019.

- Bệnh việ Lê Lợi, Trung tâm GĐYK, Bệnh viện Tâm thần

- Sở Nội vụ

- CV. Nam

 

Chiều

- 14 giờ Họp chi ủy "Chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn giám sát"

- Phòng họp Sở

- Phó Bí thư

- Thành viên Chi ủy

- 14 giờ Họp BCH Hội nhà Báo

- Số 60 Bình Giã, TPVT

- Hội Nhà báo tỉnh

- PGĐ Định

- 14 giờ Họp Ban chỉ đạo hè

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

 

 

 

 

Thứ tư

22/05

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 73 (Từ ngày 22/05 đến 23/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PP. Trinh

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đánh giá, xây dựng và cập nhật dữ liệu bản đồ phông bức xạ môi trường các khu vực trên địa bàn tỉnh BRVT

- Hội trường Sở KHCN

- Sở KHCN

- CV. Lập

- 08 giờ 30 Triển khai đề cương và dự toán chi tiết triển khai Xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý công việc sau Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất cụ thể, hợp đồng thuê đất, kiểm soát tiến độ đưa đất vào sử dụng

- Phòng họp Sở

- PGĐ Chiến

- Hội đồng Thẩm định Sở

- 08 giờ 30 Dự hội nghị tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chuyên ngành thông tin và truyền thông khu vực miền Nam năm 2019 (Từ ngày 22/05 đến 23/05/2019)

- Thành phố Long Xuyên, An Giang

- Bộ TT&TT

- Giám đốc, PP.Toàn, xe 04 chỗ

- 08 giờ 30 tham dự xét thầu gói thầu  "Thuê phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" thuộc dự án "Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Trung tâm CNTT-TT

 

 

- Trung tâm CNTT-TT

 

 

- CV. Đức

Chiều

- 14 giờ Họp thống nhất chủ trương, giải pháp kết nối phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh vào trục kết nối, liên thông của tỉnh

- Phòng họp Sở

- PGĐ Trung

- Phòng VT-CNTT, Trung tâm CNTT-TT

- 14 giờ Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển đô thị Long Hái.

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

Thứ năm

23/05

 

Sáng

- 08 giờ tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 72 năm 2019 (Từ ngày 23/05 đến 25/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CV. Trang

- 10 giờ 45 Hội nghị cán bộ chủ chốt về thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020

- Hội trường B, TTHN

- Tỉnh ủy

- Giám đốc

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW X khóa XII

- Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- Ban giám đốc

- 07 giờ Tham gia đoàn đi học tập kinh nghiệm về hoạt động Công đoàn (Từ ngày 23/05 đến 26/05/2019)

- Cà Mau

- CĐVC tỉnh

- PGĐ Trung

Chiều

- 14 giờ Hội nghị chuyên đề Đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động của trò chơi điện tử game Bắn cá

- Hội trường thành ủy Vũng Tàu

- UBND thành phố Vũng tàu

- Phó Chánh thanh tra Sở

Thứ sáu

24/05

 

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Lễ công bố thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

- Hội trường A, TTHN

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

- 08 giờ 30 Dự họp tổ chức chấm Sở khảo các tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác khẩu hiệu tỉnh BRVT năm 2019

- Hội trường Sở VHTT

- Sở VHTT

- PGĐ Định

- 8 giờ Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019

- Phòng họp trực tuyến VNPT, Vũng Tàu

- Bộ TT&TT

- PGĐ Định, Phòng TT-BCXB, Phòng VHTT các huyện,TX,TP

Chiều

- 14 giờ Họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thi THPT Quốc gia 2019

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Chánh Văn phòng