Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 13/05/2019 ĐẾN 17/05/2019

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
13/05

 

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

- 08 giờ 30 Tiếp công dân

- Phòng tiếp dân

- Giám đốc

- Thanh tra Sở

- Đi thăm Trường Sa và các cơ sở nhà giàn DK1. (Từ ngày 05/05 đến ngày 14/5/2019 )

 

- TU, UBND tỉnh

- PGĐ Định

- 08 giờ 30 Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Phòng TT-BCXB

- 09 giờ Họp về công tác chuẩn bị nội dung làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh

- Phòng họp Sở

 

 

- Giám đốc

- Các PGĐ, Văn phòng Phòng VT-CNTT, TT-BCXB, Trung tâm CNTT-TT

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 79 (Từ ngày 13/05 đến 14/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CV. Hà

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 72 (Từ ngày 13/05 đến 14/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương

 

Chiều

- 14 giờ Làm việc với Trung tâm tần số KVII về kế hoạch kiểm soát Đài truyền thanh không dây

- Phòng họp Sở

 

- Giám đốc

- Phòng VT-CNTT, Thanh tra Sở

- 15 giờ Họp tổ Biên tập tình hình kinh tế xã hội phục vụ cho Tiểu ban văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Giám đốc

Thứ ba

14/05

 

 

Sáng

- 08 giờ Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết triển khai kế hoạch mua sắm trang thiết bị củng cố mạng LAN tại Văn phòng UBND Tỉnh năm 2019

- Phòng họp Sở

- PGĐ Chiến

- Thành vien tổ thẩm định

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến giữa Ban chỉ đạo thi THPTQG với 63 Ban Chỉ đạo THPTQG cấp tỉnh, thành phố

- Phòng họp trực tuyến Viettel, Tp. Vũng Tàu

- UBND tỉnh

- Giám đốc, xe 04 chỗ

Chiều

- 14 giờ Họp giao ban Sở

 

 

- Phòng họp Sở

 

- Giám đốc

 

- Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

- 14 giờ 30 Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  số 14NQ/TU ngày 20/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển đô thị Long Hải

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

Thứ tư

15/05

 

Sáng

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 73 (Từ ngày 15/05 đến 17/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PP. Trinh

- 08 giờ 30 Làm việc với kiểm toán nhà nước

- Phòng họp Sở

- Kiểm toán NN

- Văn phòng, Trung tâm CNTT-TT

- 08 giờ Kiểm tra CCHC

- Ban QLCKCN

- Sở Nội vụ

- CV. Nam

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo về Chủ trương, kinh phí xây dựng, triển khai mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT (Tờ trình số 12/TTr-STTTT)

- 14 giờ 30 Làm việc với Ban Giám đốc  Sở Thông tin và Truyền thông

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

Thứ năm

16/05

 

Sáng

- 08 giờ tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 72 năm 2019 (Từ ngày 15/05 đến 17/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CV. Trang

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh thông qua dự thảo và Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 12

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Giám đốc

- 08 giờ 30 Thông qua Đề án truyền thông của tỉnh 2020 – 2025

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định, Phòng TT-BCXB

- 08 giờ Kiểm tra hoạt động các cơ sở in trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 16/05 đến 17/05/2019)

- Các huyện, thành phố

- Thanh tra Sở

-  Phòng VTCNTT, PA-04; xe 16 chỗ

Chiều

- 14 giờ dự họp thông quy chế, quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh

- Phòng họp 402, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định

Thứ sáu

17/05

 

Sáng

- 08 giờ 30 Dự chương trình mô hình công tác dân vận " Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại huyện Côn Đảo, tỉnh BRVT (Từ ngày 18/05 đến 21/05/2019)

- Côn Đảo

- Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 3

- PGĐ Trung

- 8 giờ 30 công bố quyết định giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản"

- Phòng họp Sở

- Phó Bí thư

- Thành viên chi ủy

Chiều