Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 06/05/2019 đến ngày 10/05/2019

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/05/2019 ĐẾN 10/05/2019

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
06/05

 

 

 

 

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

- Đi công tác nước ngoài (Từ ngày 05/05 đến ngày 10/5/2019 )

 

 

- Giám đốc

- Đi thăm Trường Sa và các cơ sở nhà giàn DK1. (Từ ngày 05/05 đến ngày 14/5/2019 )

 

- TU, UBND tỉnh

- PGĐ Định

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 79 (Từ ngày 06/05 đến 07/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CV. Hà

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 72 (Từ ngày 06/05 đến 07/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương

 

 

Chiều

- 14 giờ Họp giao ban về  lĩnh vực Công nghệ thông tin

- Phòng họp Sở

 

- PGĐ Trung

- Phòng VT-CNTT; Các trưởng phòng thuộc Trung tâm CNTT-TT

- 14 giờ Họp triển khai công tác xây dựng báo cáo và chuẩn bị các nội dung, hồ sơ, tài liệu liên quan, phục vụ kế hoạch làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ

- Phòng họp Sở Nội vụ

 

- Sở Nội vụ

 

- PGĐ Chiến, Chánh Văn phòng

Thứ ba

07/05

Sáng

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến do Thanh tra Chính phủ tổ chức về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

- Phòng họp VNPT, Vũng tàu

- Thanh tra

- Phó Chánh Thanh tra

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

08/05

Sáng

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 73 (Từ ngày 08/05 đến 09/05/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PP. Trinh

 

 

Chiều

- 14 giờ Tham dự diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Từ ngày 08/05 đến 09/05/2019)

- Hà Nội

- Bộ TT&TT

- PGĐ Trung, xe 04 chỗ

- 14 giờ Giao ban BCĐ liên ngành An toàn thực phẩm quý I/2019

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Phòng TT-BCXB

Thứ năm

09/05

 

Sáng

- 08 giờ 30 Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2019

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

-  PGĐ Chiến

- 08 giờ Kiểm tra hoạt động các cơ sở in trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 09/05 đến 10/05/2019)

- Các huyện, thành phố

- Thanh tra Sở

-  Phòng VTCNTT, PA-04; xe 16 chỗ

- 08 giờ Kiểm tra CCHC

- Sở Ngoại vụ

- Sở Nội vụ

- CV. Nam

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

10/05

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Đánh giá công tác triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, xã của VNPT

- Hội trường lầu 4 Sở

- PGĐ Chiến

- Phòng VT-CNTT, Trung tâm CNTT-TT

Chiều