Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 02/01 đến ngày 05/01/2018

 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 01/01/2017 ĐẾN 05/01/2018

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
01/01

 

Sáng

- CBCC,VC người lao động nghỉ Tết Dương lịch năm 2018

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ ba

02/01

 

Sáng

- 09 giờ 30 Nghe trình bày về giải pháp và các nội dung liên quan đến việc đầu tư Trung tâm dữ liệu cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo hình thức thuê dịch vụ CNTT

- Phòng họp lầu 3 Sở

- PGĐ Chiến

- PGĐ Lâm, Phòng CNTT, KHTC, Trung tâm CNTT-TT

 

Chiều

- 14 giờ Họp giao ban Sở

 

- 15 giờ Họp Chuẩn bị nội dung làm việc với UBND tỉnh

- Phòng họp Sở

- PGĐ Lâm

 

 

- Ban giám đốc, Trưởng các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

 

Thứ tư

03/01

 

Sáng

- 08 giờ 30 Họp về Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT phục vụ dự án xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn năm 2017

- Phòng họp lầu 3 Sở

- PGĐ Chiến

- Phòng CNTT, KHTC

- 14 giờ Chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017 trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 03/01 đến 05/01/2018)

- TP. Vũng Tàu, Long Điền, Tân Thành

- Sở Nội vụ

- CV. Nam

- 08 giờ 30 giờ Họp bình xét thi đua khen thưởng Sở năm 2017

- Phòng họp lầu 3 Sở

- Chủ tịch Hội đồng

- Thành viên Hội đồng: Thuận, Xuân, Thảo, Hương, Kỳ, Trinh, Bình, Nguyên

 

Chiều

- 14 giờ UBND tỉnh làm việc BGĐ Sở TTTT về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao

- Phòng họp 402, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Các Phó giám đốc; Trưởng các phòng CM; Trung tâm CNTT-TT

Thứ năm

04/01

 

 

 

Sáng

- 08 giờ 30  Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban giám đốc, Ban chi ủy

- Phòng họp lầu 3 Sở

- Phó Bí thư

- Ban giám đốc, Ban chi ủy, Trưởng, phó các phòng CM

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Phòng BCVT

- 08 giờ Tham dự hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với Doanh nghiện và nhà đầu tư 6 tháng cuối năm 2017

- Hội trường B, TTHN

- Tỉnh Ủy, UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

Chiều

- 14 giờ Họp chi bộ kiểm điểm Đảng viên năm 2017

- Hội trường lầu 4  Sở

- Phó Bí thư

- Ban chi ủy, Tất cả các Đảng viên

Thứ sáu

05/01

 

Sáng

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Ban thường vụ Tỉnh ủy

- Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- PGĐ Lâm, Trung tâm CNTT-TT chuẩn bị điểm cầu

- 08 giờ Dự chung kết trao giải cuộc thi Khởi nghiệp, đổi  mới sáng tạo Tỉnh BRVT 2017

- KS Malibu TP. Vũng Tàu

- Sở KHCN

- PGĐ Định

Chiều

- 14 giờ Tổng kết công tác Đảng năm 2017

- Hội trường lầu 4  Sở

- Phó Bí thư

- Ban chi ủy, Tất cả các Đảng viên