Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 25/12 đến ngày 29/12/2017

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 25/12/2017 ĐẾN 29/12/2017

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
25/12

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

- 09 giờ Đi kiểm tra công tác PCTT tại các đơn vị, địa bàn 

- Các huyện, thành phố

 

- PGĐ Lâm, xe 04 chỗ

 

Chiều

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN của ngành, của Sở khi trực cần bám sát, theo dõi chặt chẻ diễn biến của cơn bão để chủ động kịp thời ứng phó. Trung tâm CNTT-TT bảo đảm thông tin liên lạc được vận hành thông suốt và chuẩn bị các phương án khi có sự cố xảy ra

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

26/12

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư

27/12

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ Dự giao ban báo chí tháng 12/2017

- Phòng họp Ban Tuyên giáo

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- PGĐ Định

Thứ năm

28/12

 

Sáng

- 08 giờ Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH và dự toán ngân sách năm 2018 (1,5 ngày)

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Lâm

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

29/12

 

Sáng

- 08 giờ 30 Dự hội nghị tổng kết Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền năm 2017

- Hội trường C, TTHN

- Tỉnh ủy

- PGĐ Định

 

Chiều

- 14 giờ Hội nghị triển khai NQ ký họp thứ 6-HĐNĐ và phân giao kế hoạch KTXH dự toán NSNN năm 2018

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Lâm, TP.Kỳ

- 14 giờ Dự hội nghị Tổng kết dân vận năm 2017

- Hội trường C1, TTHN

- Tỉnh ủy

- PGĐ Định

Thứ hai

01/01/2018

 

 

Thứ 2 ngày 01/01/2018 CBCC,VC nghỉ Tết Dương lịch