Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 18/12 đến ngày 22/12/2017

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 18/12/2017 ĐẾN 22/12/2017

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
18/12

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

- 08 giờ Làm việc với UBND huyện Đất Đỏ về tình hình KTXH năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

- Hội trường UBND huyện Đất Đỏ

- UBND tỉnh

- TP. Thảo, xe 04 chỗ

 

Chiều

- 14 giờ Tham dự họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

- Phòng họp Sở TN-MT

- Sở TN-MT

- PGĐ Lâm

Thứ ba

19/12

 

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban chi ủy

- Phòng họp Sở

- Phó Bí thư

- Các thành viên Ban chi ủy

- 08 giờ 30 Hội nghị tổng kết cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

- UB MTTQ Việt Nam

- UB MTTQ Việt Nam

- PGĐ Định

 

 

Chiều

- 14 giờ Họp Tổ kỹ thuật đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh

- Hội trường lầu 4 Sở

- PGĐ Chiến

- Các thành viên theo Quyết định 145/QĐ-STTTT ngày 31/10/2017

- 14 giờ Họp thống nhất về Quy chế chi tiêu nội bộ 

- Phòng họp lầu 3 Sở

- PGĐ Lâm

- Chánh văn phòng, Chủ tịch CĐ, TP.KHTC, Kế toán

Thứ tư

20/12

 

Sáng

- 08 giờ 30 Họp với Ban Tuyên giáo về  trao đổi nội dung liên quan đến hệ thống xuất bản trên địa bàn tỉnh

- Phòng họp lầu 3 Sở

- PGĐ Định

- Phòng TT-BCXB

- 10 giờ Thông qua Kịch bản chi tiết Chương trình Khai hội VHDL năm 2018

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Phòng TT-BCXB

- 08 giờ Chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017 (Từ ngày 20/12 đến ngày 22/12/2017)

- Các huyện: Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ

- Sở Nội vụ

- PP Trinh, CV.Nam

- 08 giờ 30 Họp thống nhất các nội dung có liên quan đến dự án phủ sóng wifi miễn phí tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu của Công ty TNHH Tập Đoàn Newgroup

- Hội trường lầu 4 Sở

- PGĐ Lâm

- Phòng BCVT

Chiều

- Dự hội nghị sơ kết giai đoạn 2013-2017 về thực hiện chiến lược Thông tin đối ngoại 2013-2020

- Số 24 Trần Phú, Đà Nẵng

- Bộ TT&TT

- PGĐ Định, xe 04 chỗ

Thứ năm

21/12

 

Sáng

- 07 giờ Dự lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

- Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh

- Ban giám đốc

- 08 giờ 30 Dự buổi họp măt hội viên Hội văn học - Nghệ thuật tỉnh

- Phòng họp Thành ủy Vũng Tàu

- Tỉnh ủy

- PGĐ Định

- 08 giờ 30 Họp đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở năm 2017

- Phòng họp Sở

- PGĐ Lâm

- Trưởng Các phòng chuyên môn, Trung tâm CNTT-TT

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

22/12

 

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phòng họp trực tuyến, Trung tâm CNTT-TT

- Bộ TT&TT

- Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban giám đốc, Trưởng các phòng CM thuộc Sở, Trung tâm CNTT-TT chuẩn bị điểm cầu

 

- 08 giờ Làm việc với huyện Long Điền về tình hình KT-XH năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

- Hội trường UBND huyện Long Điền

- UBND tỉnh

- PGĐ Lâm, xe 04 chỗ

- 08 giờ Dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác ATGT

- Hội trường B, TTHN

- Tỉnh ủy

- PGĐ Định

Chiều

- 14 giờ Họp chi bộ Sở

- Hội trường lầu 4 Sở

- Phó Bí thư

- Ban chi ủy, Tất cả các Đảng viên