Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2017

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 11/12/2017 ĐẾN 15/12/2017

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
11/12

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

- 07 giờ 30 Tổ chức đà tạo An toàn an ninh thông tin năm 2017 (Từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2017)

- Trung tâm CNTT-TT

- Sở TT&TT

- PGĐ Chiến, Phòng CNTT, Trung tâm CNTT-TT

 

Chiều

- 14 giờ Làm việc với các huyện, thành phố về kết quả chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017

- UBND huyện Đất Đỏ

- Văn phòng điều phối

- Phòng BCVT

- 14 giờ Họp giao ban Sở

- Phòng họp Sở

- PGĐ Lâm

- Các Phó giám đốc, Trưởng các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

Thứ ba

12/12

Sáng

- 08 giờ Làm việc với huyện Tân Thành về tình hình, kết quả  KT-XH năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

- Hội trường huyện Tân Thành

- UBND tỉnh

- PGĐ Định, xe 04 chỗ

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

13/12

Sáng

- 08 giờ Kiểm tra lịch Bloc năm 2018

- Thành phố Vũng Tàu, huyện Tân Thành

- Thanh tra Sở

- Phòng TT-BCXB, PA.83, xe 16 chỗ

 

Chiều

- 14 giờ Họp thống nhất các nội dung có liên quan đến Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2025 của Công ty CP ĐTXD Thương mại dịch vụ kỹ thuật H&V

- Hội trưởng lầu 4 Sở

- PGĐ Lâm

- Các Sở, ngành; Phòng BCVT

Thứ năm

14/12

 

 

 

Sáng

- 08 giờ Dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác ATGT

- Hội trường B, TTHN

- Tỉnh ủy

- TP. Xuân

- 07 giờ Dự hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền, biển đảo giai đoan 2013 - 2017

- Số 41A Hùng Vương, thành phố Huế

- Bộ TT&TT

- PGĐ Định, xe 04 chỗ

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

15/12

 

Sáng

- 08 giờ Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền và Hội thảo về An toàn thông tin tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Trung tâm hội nghị

- Sở TT&TT

- PGĐ Chiến, Phòng CNTT

- 08 giờ 30 Họp thống nhất các nội dung có liên quan đến Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2025 của Công ty TNHH đầu tư dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông

- Hội trưởng lầu 4 Sở

- PGĐ Lâm

- Các Sở, ngành; Phòng BCVT

- 08 giờ Dự hội nghị sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa tỉnh BRVT năm 2017"

- Trung tâm hội nghị

- Sở VHTT

- TP. Xuân

Chiều

- 14 giờ Tổ chức diễn tập và An toàn ANTT

- Trung tâm hội nghị

- Sở TT&TT

- PGĐ Chiến, Phòng CNTT