Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2017

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04/12/2017 ĐẾN 08/12/2017

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
04/12

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

- 08 giờ Dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (mở rộng)

- Hội trường B, Trung tâm hội nghị

- Tỉnh ủy

- PGĐ Lâm

Chiều

- 14 giờ Họp Tổ kỹ thuật đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh (Đánh giá các phần mềm đã Demo)

- Hội trường lầu 4 Sở

- PGĐ Chiến

- Các thành viên theo Quyết định 145/QĐ-STTTT ngày 31/10/2017

Thứ ba

05/12

 

Sáng

- 08 giờ Tham dự hội thảo Xu hướng phát triển mô hình nông nghiệp Thông minh 4.0

- Số 202, Bạch Đằng, F.Phước Trung, BR

- Sở KHCN

- PGĐ Chiến

- 08 giờ 30 Họp thống nhất các nội dung liên quan đến tiêu chí ngành thông tin và truyền thông ( Tiêu chí 08) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Tỉnh

- Phòng họp lầu 3 Sở

- PGĐ Lâm

- Phòng BCVT

- 09 giờ Họp về nội dung trang bị phòng máy vi tính học thực hành môn tin học cho các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

- Hội trường lầu 4 Sở

- PGĐ Chiến

- Phòng KHTC, CNTT

Chiều

- 14 giờ Họp về nội dung thuê tư vấn xây dựng đề án Quản lý giao thông thông minh , kết hợp với quản lý trật tự, ATXH

- Phòng họp lầu 3 Sở

- PGĐ Chiến

- Phòng KHTC, CNTT

Thứ tư

06/12

Sáng

- 08 giờ 30 Họp hội đồng thẩm định và công nhận sáng kiến của các tập thể, cá nhân thuộc Sở

- Phòng họp Sở

- Chủ tịch Hội đồng

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định 107/QĐ-STTTT

- 08 giờ Bàn giao trang thiết bị Đài truyền thanh không dây tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc

- UBND xã Bưng Riềng, Xuyên Mộc

- PGĐ Định

- Phòng TT-BCXB, BCVT, KHTC, xe 16 chỗ

- 08 giờ Họp nghe báo cáo về Đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố Vũng Tàu đến năm 2035

- Phòng họp

- Hội trường thành ủy Vũng Tàu

- Phòng BCVT

Chiều

- 14 giờ Họp giao ban Sở

- Phòng họp Sở

- PGĐ Lâm

- Các Phó giám đốc, Trưởng các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

Thứ năm

07/12

 

Sáng

- 08 giờ Tham dự Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá VI, Nhiệm kỳ 2016-2021.(Từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2017)

- Hội trường B, Trung tâm hội nghị

- HĐND tỉnh

- PGĐ Lâm

- 08 giờ Dự hội thảo sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt năm 2017

- Khách sạn Ramana, TP.HCM

- Bộ TT&TT

- PGĐ Chiến, PP.Trinh;  xe 04 chỗ

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

08/12

Sáng

- 08 giờ Hội nghị Tuyên truyền và Hội thảo về An toàn thông tin tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- KS Cao Su, TP. Vũng Tàu

- Bộ LĐ-TB-XH

- PGĐ Định

Chiều