Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 27/03 đến ngày 01/12/2017

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 27/11/2017 ĐẾN 01/12/2017

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
27/11

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

- 08 giờ Dự hội nghị toàn thể thành phố thông minh Bình Dương năm 2017

- Trung tâm hội nghị Bình Dương

- UBND tỉnh Bình Dương

- PGĐ Lâm, PP.Trinh, xe 04 chỗ

- 08 giờ 30 Dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng

- Sở ngoại vụ

- Cụm thi đua số 1

- Chỉ huy phó

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Chính trị khóa 67. (Thời gian từ ngày 27/11/2017 đến ngày 30/11/2017)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP.Hải, PP. Toàn

- 09 giờ 30 Họp Thông qua kế hoạch tổ chức Chương trình caravan doanh nhân chủ đề "báo chí cùng chung tay bảo vệ môi trường

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định

- 08 giờ Tham dự lớp tập huấn về ngoại giao văn hóa và văn hóa ứng xử trong thời kỳ hội nhập

- Hội trường B, TTHN

- Sở Ngoại vụ

- PCVP. Hương

Chiều

- 14 giờ Họp Tập thể UBND tỉnh nghe  báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2018

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định

Thứ ba

28/11

 

Sáng

- 08 giờ Dự Mittinh hưởng ứng "Thành hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực"

- Hội trường A, TTHN

- Ban VSTBPN

- PGĐ Định

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

29/11

 

Sáng

- 08 giờ 30 Họp tập thể UBND tỉnh thông qua các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh năm 2017

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Lâm

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt NQ Hội nghị trung ương 6, khóa XII của Đảng (cả ngày)

- Phòng họp Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- Lãnh đạo Sở

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

30/11

 

Sáng

- 08 giờ Tham dự hội thảo nâng cao nhận thức về Chương trình Nghị sự 2030 cho đại biểu Quốc hội và HĐND

- Khách sạn Malibu, Vũng Tàu

- Bộ KHĐT

- Lãnh đạo Sở

- 08 giờ 30 Nghe Viettel Bà Rịa Vũng Tàu Demo sản phẩm và trình bày giải pháp: Phần mềm một cửa điện tử, quản lý và điều hành văn bản

- Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông (Lầu 4),

- PGĐ Chiến

- Tổ kỹ thuật 149, Phòng CNTT, Trung tâm CNTT-TT

- 08 giờ Dự lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo và khoa học kỹ thuật tỉnh năm 2016-2017

- Số 76 Trương Công Định, TP Vũng Tàu

- BCH Liên Hiệp Hội tỉnh

- PGĐ Lâm

 

Chiều

- 14 giờ Nghe Cổ phần Tin học Giải pháp tích hợp mở (iNet). Demo sản phẩm và trình bày giải pháp: Phần mềm một cửa điện tử, quản lý và điều hành văn bản

- Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông (Lầu 4),

- PGĐ Chiến

- Tổ kỹ thuật 149, Phòng CNTT, Trung tâm CNTT-TT

- 14 giờ Báo cáo UBND tỉnh kế hoạch phân bổ kinh phí công nghệ thông tin năm 2018

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Lâm, Các phòng: KHTC, CNTT (Chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp)

Thứ sáu

01/12

 

Sáng

- 08 giờ Dự Đại hội đại biểu liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ IV (2017-2022)

- Số 76 Trương Công Định, TP Vũng Tàu

- BCH Liên Hiệp Hội tỉnh

- PGĐ Lâm

- 08 giờ 30 Nghe Công ty Cổ phần Bkav Demo sản phẩm và trình bày giải pháp: Phần mềm một cửa điện tử, quản lý và điều hành văn bản

- Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông (Lầu 4),

- PGĐ Chiến

- Tổ kỹ thuật 149, Phòng CNTT, Trung tâm CNTT-TT

 

Chiều

- 14 giờ Họp hội đồng thẩm định và công nhận sáng kiến của các tập thể, cá nhân thuộc Sở

- Phòng họp Sở

- Chủ tịch Hội đồng

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định 107/QĐ-STTTT

- 14 giờ Nghe VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu Demo sản phẩm và trình bày giải pháp: Phần mềm một cửa điện tử, quản lý và điều hành văn bản

- Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông (Lầu 4),

- PGĐ Chiến

- Tổ kỹ thuật 149, Phòng CNTT, Trung tâm CNTT-TT