Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2107

 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 16/10/2017 ĐẾN 20/10/2017

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
16/10

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Chính trị khóa 67. (Thời gian từ ngày 16/10/2017 đến ngày 31/10/2017)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP.Hải, PP. Toàn

- 08 giờ 30 Họp thống nhất các nội dung có liên quan đến việc phối hợp kiểm tra, giám sát sau lắp đặt, bàn giao đầu thu truyền hình số trên địa bàn Tỉnh

- Phòng họp Sở

- PGĐ Lâm

- Phòng BCVT

Chiều

 

 

 

 

Thứ ba

17/10

 

Sáng

- 07 giờ 30 Tham dự lễ ra mắt VPĐD của Báo Sài Gòn giải phóng khu vực Đông Nam Bộ

- Tỉnh Đồng Nai

- Báo Sài Gòn giải phóng

- PGĐ Định, TP. Xuân, xe 04 chỗ

- 08 giờ 30 làm việc với Trưởng Ban Chỉ đạo 412

- Phòng họp HĐND

- Trưởng Ban 412

- PGĐ Lâm, PP. Trinh

- 10 giờ Họp Trao đổi một số nội dung về triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

 

- Phòng họp Sở

 

- PGĐ Lâm

 

- PGĐ Chiến , Phòng CNTT, KHTC, Trung tâm CNTT-TT

 

Chiều

- 14 giờ Họp góp ý nội dung hình thành các điểm cung cấp vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng

- Hội trường A, Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT

- Phòng KHTC

- 14 giờ Họp tổ công tác An toàn an ninh thông tin

- Phòng họp sở

- PGĐ Chiến

- Các tổ phó, CV.Nguyên

Thứ tư

18/10

 

Sáng

- 08 giờ Tập huấn phần mềm Văn phòng điện tử VNPT-iOFFICE

(Từ ngày 18/10 đến ngày 201/10)

- Các phòng, ban thuộc Sở

- Văn phòng Sở

- Ban giám đốc, Các phòng chuyên môn, Trung tâm CNTT-TT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện NQ 07 về phát triển kinh tế trang trại

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Phòng BCVT

- 08 giờ 30 Làm việc với thành phố Vũng Tàu về tình hình KTXH 9 tháng, kế hoạch 03 tháng cuối năm 2017 và KH năm 2018

- UBND thành phố Vũng Tàu

- UBND tỉnh

- PGĐ Lâm; xe 04 chỗ

Chiều

- 14 giờ 30 Giao ban Quý III Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định

Thứ năm

19/10

 

 

Sáng

- 08 giờ Dự họp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

- Hội trường VCCI

- VCCI tỉnh

- PGĐ Định

- 08 giờ Dự hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW6

- Hội trường B, TTHN

- Tỉnh Ủy

- Ban giám đốc

- 08 giờ Dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư về công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

- Hội trường C, TTHN

- UBND tỉnh

- Chánh văn phòng

- 09 giờ Dự hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII

- Hội trường B, TTHN

- Tỉnh Ủy

- PGĐ Lâm

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

20/10

Sáng

 

 

 

 

Chiều