Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 24/09 đến ngày 28/09/2018

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 24/09/2018 ĐẾN 28/09/2018

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
24/09

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị - Chính trị. (Thời gian từ ngày 24/09/2018 đến ngày 27/09/2018)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CVP.Kỳ

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Chính trị khóa 72. (Thời gian từ ngày 24/09/2018 đến ngày 25/09/2018)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP.Hương

- 08 giờ Tập huấn "Triển khai kế hoạch thực hiện đề án 708" (Từ ngày 24/9 đến 27/9/2018)

- 168 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, TP. HCM

- Bộ LĐ-TB-XH

- CV. Lập

 

Chiều

- 14 giờ Tổ chức đo đồng phục cho CBCC, người lao động Sở

- Hội trường lầu 4 Sở

 

- Toàn thể CBCC, Người lao động Sở

- 15 giờ Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng

- Phòng họp Sở

- Chủ tịch

- Ban chấp hành CĐ, Tổ trưởng các tổ CĐ

- 14 giờ 30 Họp Ban nội dung diễn tập

- Hội trường Bộ CHQS Tỉnh

- Ban Nội dung

- PGĐ Lâm,  xe 04 chỗ

Thứ ba

25/09

 

Sáng

 - 08 giờ 30 Tham dự cuộc họp bàn giải pháp củng cố, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT

- Phòng họp Sở NNPT-NN

- Sở NNPT-NN

- Phòng VT-CNTT

- 08 giờ Hội thảo "An toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan nhà nước"

- Hội trường C1, TTHN

- PGĐ Chiến

- Phòng VT-CNTT

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Chính trị khóa 67. (Thời gian từ ngày 25/09/2018 đến ngày 27/09/2018)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP.Hải, PP. Toàn

Chiều

- 15 giờ Họp tổ soạn thao BV-18

- Phòng họp Sở

- PGĐ Lâm

- Thành viên Tổ ST: Thảo, Hải, Toàn, Trinh

Thứ tư

26/09

 

Sáng

- 09 giờ Báo cáo kết quả kiểm tra việc làm gọn cáp VT, cáp truyền hình

- Phòng họp Sở

- Thanh tra Sở

- Thành viên đoàn kiểm tra theo QĐ số 81/QĐ-STTTT

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Chính trị khóa 73. (Thời gian từ ngày 26/09/2018 đến ngày 27/09/2018)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PP. Trinh

- 08 giờ 30 Họp TTrUB: Thông qua KH tổ chức Hội thảo, chủ đề "Định hướng và giải pháp xây dựng đô thị thông minh tỉnh BR-VT";

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Thành viên BCĐ 774, Tổ giúp việc

 

Chiều

- 14 giờ Nhận quân trang cho Ban CHQS và Lực lượng DQTV Sở

- Bộ CHQS Tỉnh

- Bộ CHQS Tỉnh

- PCVP. Hải, xe 04 chỗ

- 14 giờ Họp giao ban Sở

 

- 15 giờ 30 Họp Chi ủy

- Phòng họp Sở

- PGĐ Lâm

 

- Phó Bí thư

- Ban giám đốc, Trường, phó các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

- Thành viên Chi ủy

Thứ năm

27/09

 

Sáng

- 08 giờ Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh BR-VT năm 2018

- Phòng họp Sở Y tế

- Sở Y tế

- Phòng TT-BCXB

- 08 giờ Dự hội nghị đối thoại và tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ Pháp chế do Bộ Tư pháp tổ chức (Từ ngày 27/9 đến 28/9/2018)

- KS Palace, Nguyễn Trãi, TP. Vũng tàu

- Bộ Tư pháp

- CVP. Kỳ, PCVP. Hương

Chiều

- 14 giờ Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị số 837/CT-BTL ngày 14/4/2017 của BTL Quân khu 7

- Hội trường Bộ CHQS Tỉnh

- Tỉnh Ủy

- PGĐ Lâm,  xe 04 chỗ

Thứ sáu

28/09

 

Sáng

- 08 giờ Làm việc với UBND huyện Xuyên Mộc

- Hội trường huyện Xuyên Mộc

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến, xe 04 chỗ

 

 

Chiều

- 13 giờ 30 Dự sinh hoạt và chi trả phụ cấp quí III/2018

- Hội trường Ban CHQS thành phố Bà Rịa

- Ban CHQS thành phố Bà Rịa

- PCVP. Hải

- 14 giờ Họp Chi bộ Sở

- Hội trường lầu 4

- Phó Bí thư

- Chi ủy, Tất cả các Đảng viên

- 15 giờ Nghe báo cáo Đề án bảo vệ môi trường thông minh

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Phòng VT-CNTT