Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10/12/2018 ĐẾN 14/12/2018

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
10/12

 

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 72 (Từ ngày 10/12 đến 11/12/2018)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương

 

Chiều

- 13 giờ 30 Họp trực tuyến giao ban với Bộ TT&TT tháng 11/2018

- Viễn thông tỉnh, Số 35 Đường 3/2 Tp.VT

- Bộ TT&TT

- Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng CM và Trung tâm CNTT-TT, xe 16 chỗ

- 14 giờ Họp TTrUB thông qua các báo cáo của UBND tỉnh năm 2018 báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

Thứ ba

11/12

 

Sáng

- 08 giờ Dự Buổi nói chuyện chuyên đề "Trí tuệ và nhân tạo khoa học dữ liệu ứng dụng trong sản xuất và đời sống"

- Khách sạn DIC STAR, Tp. Vũng Tàu

- Sở KH-CN

- CV. Lập

- 08 giờ 30 Họp báo thông tin chuyên đề tháng 12/2018

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định, TP. Xuân, CV. Hà

- 09 giờ Họp Đề xuất chủ trương xây dựng Hệ thống dữ liệu Quản lý hạ tầng, quy hoạch xây dựng tại khu công nghiệp tích hợp trên nền GIS

- Phòng họp Sở

- PGĐ Chiến

- Phòng VT-CNTT, Văn phòng

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị triển khai các Nghị quyết và Luật

- Hội trường A, TTHN

- Tỉnh ủy

- Thành phần theo CV đăng ký số 1368/STTTT-VP

- 08 giờ Làm việc với Đoàn đánh giá công tác truyền thông thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế-Bộ Y tế

- Sở Y Tế

- Bộ Y tế

- Phòng TT-BCXB

 

Chiều

- 14 giờ Dự Hội nghị Tổng kết công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

- Hội trường A, TTHN

- Ban Dân vận

- Phòng TT-BCXB

- 14 giờ Họp Thống nhất với VNPT các giải pháp, phương án triển khai các nội dung: Thử nghiệm kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử; liên thông văn bản điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia

- Phòng họp Sở

- PGĐ Lâm

- PGĐ Chiến, Phòng VT-CNTT, Trung tâm CNTT-TT

Thứ tư

12/12

 

Sáng

- 08 giờ Dự kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh BR-VT Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (Từ ngày 12/12 đến 14/12/2018)

- Hội trường B, TTHN

- HĐND Tỉnh

- PGĐ Lâm

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 73 (Từ ngày 12/12 đến 13/12/2018)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PP. Trinh

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

13/12

 

Sáng

- 08 giờ 30 Họp thống nhất các nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương xây dựng ứng dụng (APP) du lịch 3600 của Sở Du lịch

- Phòng họp Sở

- PGĐ Chiến

- Phòng VT-CNTT

Chiều

 - 14 giờ 30 Dự Bế giảng lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 67

- Trường Chính trị Tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hải, PP.Toàn

Thứ sáu

14/12

Sáng

- 08 giờ Dự hội thảo Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng XH

- Số 165 NKKN, Q3, thành phố HCM

- Bộ TT&TT

- PGĐ Định, Phòng TT-BCXB, xe 04 chỗ

- 09 giờ Họp chi bộ Sở

- Hội trường lầu 4

- Chi ủy

- Chi ủy, Tất cả các Đảng viên

Chiều

- 14 giờ Dự Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề 2019

- Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- PGĐ Lâm