Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 18/6 đến ngày 23/06/2018

 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 18/06/2018 ĐẾN 23/06/2018

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai

18/06

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

- 07 giờ Thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2018

- Thành phố Hồ Chí Minh

- UBND tỉnh

- PGĐ Lâm, CVP. Kỳ

- 07 giờ Thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2018

- Biên Hòa, Đồng Nai

- UBND tỉnh

- PGĐ Định, Phòng TT-BCXB, xe 16 chỗ

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Chính trị khóa 72. (Thời gian từ ngày 18/06/2018 đến ngày 19/06/2018)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương

 

 

Chiều

- 14 giờ Họp thống nhất trình UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CCHC góp phần cải thiện các chỉ số liên quan đến CCHC năm 2017

- Hội trường 201, Sở Nội vụ

- Sở Nội vụ

- Phòng VT-CNTT

- 15 giờ Họp nội dung 8 về cho ý kiến về Phim tư liệu phục vụ cho Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc

- Phòng họp Ban thường vụ Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- Chánh văn phòng

Thứ ba

19/06

 

 

 

 

Sáng

- 07 giờ Thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2018

- Các cơ quan Báo chí trên địa bàn Tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định, Phòng TT-BCXB, xe 16 chỗ

- 08 giờ 30 Họp TTrUB: Thông qua dự thảo CTHĐ và Kế hoạch thực hiện NQ số 36 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển  CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và Hội nhập quốc tế

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Lâm, PGĐ Chiến, Phòng VT-CNTT chuẩn bị tài liệu họp

- 08 giờ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Thời gian từ ngày 19/06/2018 đến ngày 22/06/2018)

- Các huyện, thị xã, thành phố

- Thanh tra Sở

- Phòng VT-CNTT, PA.83, xe 16 chỗ

- 08 giờ 30 Họp làm việc với Ban kinh tế- ngân sách

- Hội trường Sở KH-ĐT

- Ban KTNS

- CV. Hòa

Chiều

- 14 giờ Họp về Đề án số và kế hoạch hoạt động của BCĐ CNTT tỉnh

- Phòng họp Ban thường vụ Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- PGĐ Lâm, PGĐ Chiến, Phòng VTCNTT chuẩn bị tài liệu họp

Thứ tư

20/06

Sáng

- 09 giờ Họp giao ban Sở

- Phòng họp Sở

- PGĐ Lâm

- Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Chính trị khóa 67. (Thời gian từ ngày 20/06/2018 đến ngày 21/06/2018)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hải, PP. Toàn

- 08 giờ 30 Dự công bố kết quả cuộc thi quốc tế ý tưởng quy hoạch 1/2000 khu đô thị Tây Nam thành phố Bà Rịa

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Phòng VT-CNTT

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

21/06

 

Sáng

- 08 giờ Dự lễ kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí CM Việt Nam và trao giải Báo chí tỉnh BRVT lần thứ 26

- Hội trường Thành ủy Vũng Tàu

- Hội nhà Báo

- PGĐ Định, Phòng TT-BCXB

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị - Chính trị khóa 72. (Thời gian từ ngày 21/06/2018 đến ngày 22/06/2018)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CVP. Kỳ

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

22/06

 

Sáng

- 07 giờ 30 Tham gia đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất kỳ thi Trung học PT quốc gia 2018

- Các Trường PTTH trên địa bàn Tỉnh

- Sở GD&ĐT

- PGĐ Chiến

- 08 giờ 30 Kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến công trình

- Sở xây dựng

- Sở Xây dựng

- Thanh tra Sở

- 08 giờ 30 Dự buổi nói chuyện chuyên đề về Hiệp định TPP-CPTTP và cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0

- Hội trường B, TTHN

- Tỉnh ủy

- Các phó giám đốc

Chiều

 

 

 

 

Thứ bảy

23/06

 

 

Sáng

- 08 giờ Làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác Tổng kết 10 năm thực hiện NQTW7 khóa X tại tỉnh

- Phòng họp Ban thường vụ Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- PGĐ Định, Phòng TT-BCXB, xe 04 chỗ

 

 

 

 

Chiều