Hoạt động Đảng - Đoàn thể Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại sở Thông tin và Truyền thông.

      Sáng ngày 21/9/2017, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh (Tổ công tác số 2) do đồng chí Nguyễn Văn  Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở sở Thông tin và Truyền thông về kết quả triển khai thực hiện QCDC cơ sở sở TT&TT năm 2017. Tiếp đoàn và làm việc với đoàn có ông Lê Văn Lâm-Phó Giám đốc phụ trách, Trưởng ban Ban chỉ đạo QCDC sở TT&TT, cùng các ông bà trong BCĐ thực hiện QCDC sở TT&TT.

        Theo báo cáo hội nghị Sở TT&TT đã thực hiện quán triệt, triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ, Sở thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở sở TT&TT và từng bước đi vào nề nếp; Ban chỉ đao QCDC cơ sở sở TT&TT đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; công khai, minh bạch trong đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, tài chính, cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng…; mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong cơ quan được phát huy. Cán bộ, công chức, viên chức đoàn kết, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan.

Đồng chí Lê Văn Lâm, Phó GĐ phụ trách, Trưởng ban chỉ đạo QCDC báo cáo.

       Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận sự nổ lực của Ban chỉ đạo QCDC cơ sở sở TT&TT trong việc triển khai thực hiện QCDC đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo QCDC cơ sở sở TT&TT tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục tổ chức tốt QCDC góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan; cấp ủy, thủ trưởng cơ quan và các đoàn thể phát huy tốt vai trò lãnh đạo, gương mẫu thực hiện QCDC; tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Đảng, nhà nước về thực hiện QCDC trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan; thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, cơ chế công khai tài chính…

 

      Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận kiểm tra..

                                                                                                                               Xuân Hương.


Văn bản mới Văn bản mới

 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...
 • 01/2019/TT-BTTTT (05.03.2019)
  Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và...
 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2989692
Số người đang truy cập: 24

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển