Hoạt động Đảng - Đoàn thể Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Ngày 25/7/2017 Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết