Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thiết bị tin học” thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên với nội dung như sau:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số TBMT: 20210738927.

- Tên gói thầu: Thiết bị tin học.

- Dự toán mua sắm: Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Giá gói thầu: 32.705.175.000 đồng.

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (Đấu thầu qua mạng).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói (Thỏa thuận khung).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày được tính từ ngày thỏa thuận khung có hiệu lực.

- Thời điểm hoàn thành đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 27/8/2021.

2. Thông tin nhà thầu trúng thầu

- Tên nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh Thái Dương - Đan Việt - Khách Đế – Phúc Nguyên.

- Trong đó:

+ Công ty TNHH Tư vấn – Đầu tư – Xây dựng – Thương Mại Thái Dương. Địa chỉ: 132 Nguyễn Tất Thành, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh BR-VT; Mã số thuế 3501438907.

+ Công ty TNHH Máy tính và Truyền thông Đan Việt. Địa chỉ: Tổ 39, Số 02 Ô3, Ấp Hải Hòa, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Tỉnh BR-VT; Mã số thuế 3501451672.

+ Công ty TNHH Khách Đế. Địa chỉ: 447 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT; Mã số thuế 3500452666.

+ Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Nguyên. Địa chỉ: E16 Khu Đại An, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT; Mã số thuế 3502246676.

- Giá dự thầu: 32.119.500.000 đồng.

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có): 32.119.500.000 đồng.

- Giá trúng thầu: 32.119.500.000 đồng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói (Thỏa thuận khung).

- Thời gian thực hiện: 45 ngày.

 

Chi tiết xem trong tập tin đính kèm: Tại đây